La URL obre una convocatòria d’ajuts a la recerca per a grups de la universitat

Rectorat Universitat Ramon LlullLa Universitat Ramon Llull obre una convocatòria d’ajuts a la recerca adreçada al personal investigador de la URL, amb dues modalitats: Suport a grups de recerca (Termini de presentació de sol·licituds: 2 de febrer de 2009) i Intensificació de la recerca del Personal Docent Investigador (PDI) (Termini de presentació de sol·licituds: 28 de gener de 2009). Ambdues modalitats s’hauran d’executar durant el segon semestre del curs 2008-09. A continuació detallem les seves característiques principals:

 

 

Modalitat A: Suport a grups de recerca

Els ajuts associats a aquest programa s’hauran de destinar necessàriament a alguna de les següents accions:

•    Finançament de contractes o beques de recerca predoctorals i de contractes postdoctorals.
•    Ajuts per a professors o investigadors visitants
•    Ajuts per a la mobilitat del personal investigador de la URL per a estades de recerca
•    Finançament de contractes de personal de suport i gestió de la recerca
•    Ajuts per a les publicacions dels grups de recerca i per a l’assistència a congressos de referència
•    Ajuts per a traduccions
•    Adquisició de material inventariable
•    Adquisició de material fungible

Les institucions federades presentaran una única sol•licitud aglutinant les propostes dels grups de recerca sol•licitants a la seva institució. D’aquesta manera, s’haurà de presentar la següent documentació:

a) Formulari de sol•licitud unificat per institució (Formulari SG-1).

b) CV en format normalitzat abreujat (5 anys) generat a partir de l’aplicatiu GREC del coordinador o coordinadora de cadascun dels grups de recerca sol·licitants.


c) Motivació de la sol•licitud i Informe favorable de la institució (Formulari SG-2) per a cadascun dels grups de recerca sol·licitants.


El termini per presentar les sol•licituds finalitza el dia 2 de febrer de 2009.

La presentació de les sol•licituds es farà en paper al registre del Rectorat de la Universitat i en format electrònic a l’adreça de correu electrònic vicerectorat.recerca@url.edu 

 

Modalitat B: Intensificació de la recerca del PDI:

Aquest programa pretén donar suport a les activitats en línies estratègiques per a la Universitat mitjançant la dedicació prioritària dels professors i professores a aquestes activitats. El programa contempla quatre modalitats segons les dates de finalització del doctorat i el percentatge de dedicació a la recerca de cada projecte (Intensificació Sènior, Intensificació Júnior, Increment Sènior i Increment Júnior). En qualsevol cas, el PDI que vulgui optar als ajuts ha de complir els següents requisits:

 

•    Estar en possessió del doctorat.


•    Tenir un contracte vigent amb alguna de les institucions federades de la URL (El contracte ha de tenir una antiguitat mínima d’un any).


•    Pertànyer a algun dels grups de recerca de la URL recollits en el “Mapa de Grups de Recerca de la universitat”


•    Comptar amb el vist-i-plau de la seva institució per tal de procedir a la intensificació.

A més a més, la documentació necessària per a presentar-se en aquesta modalitat és la següent:a) CV en format normalitzat abreujat (5 anys) generat a partir de l’aplicatiu GREC.


b) Projecte de dedicació a la recerca. Inclourà un informe favorable de la institució amb el pla d’intensificació dissenyat (veure Formulari I-1 ).El termini per presentar les sol•licituds finalitza el dia 28 de gener de 2009La presentació de les sol•licituds es farà en paper al registre del Rectorat de la Universitat i en format electrònic a l’adreça de correu electrònic vicerectorat.recerca@url.edu

 

+ info: Bases / Convocatòria / Modificació Resolució / Formulari Sg-1 / Formulari Sg-2 / Formulari I-1