S’obren dues noves convocatòria del Tema Energia del 7è Programa Marc i un cercador de socis

7PM Cooperation L’objectiu general del Tema Energia del 7PM és adaptar el sistema energètic actual cap a un sistema menys dependent dels combustibles importats i basat en diverses fonts d’energia, en particular renovables i no contaminants. Això inclou l’augment de l’eficiència energètica, la racionalització de l’ús i l’emmagatzematge de l’energia. En aquest marc s’han obert dues noves convocatòries i, a més a més, s’ha posat en marxa un cercador de socis per a ICT-Energia:

 

La convocatòria Energy Call Part 2 finançarà projectes col•laboratius i accions de coordinació dins de les següents temàtiques:


-    Generació d’energia elèctrica renovable: energia solar fotovoltaica; energia procedent de la biomassa.
-    Energies renovables per a l’escalfament i la refrigeració: sistemes solars tèrmics per a processos industrials de calor; sistemes híbrids d’energia solar tèrmica i biomassa o geotèrmica.
-    Tecnologies netes de carbó: increment de l’eficiència en plantes de pulverització de carbó
-    Xarxes intel•ligents d’energia: optimització de la xarxa d’electricitat a través d’energies renovables
-    Estalvi i eficiència energètica: eficiència energètica en la indústria intensiva
-    Suport científic a les polítiques: think tank científic multidisciplinari per donar suport a les polítiques d’energia i avaluar els impactes potencials de les seves mesures.

 

El termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria es tanca el 29 d'abril de 2009.


La convocatòria coordinada entre Europa i Brasil finançarà projectes coordinats entre Europa i Brasil que responguin al topic de biocombustibles de segona generació. És criteri d’elegibilitat en aquesta convocatòria que la proposta presentada inclogui un projecte brasiler.

 

El termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria es tanca el 5 de maig de 2009.La convocatòria conjunta entre ICT i Energia finança projectes col•laboratius dins de la temàtica de solucions ICT innovadores per a xarxes de distribució d’electricitat intel•ligent. Per a aquesta convocatòria conjunta, la Xarxa Nacional de Punts de Contacte Ideal-ist ha posat en marxa una eina per a llançar cerques de socis per a idees de projectes encaminades a aquesta convocatòria i per a obtenir informació de socis d’altres països que també estan treballant en aquesta temàtica. Per accedir a aquesta eina cal que us registreu a: http://www.ideal-ist.net/

 

El termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria es tanca el 31 de març de 2009.

 

La persona de contacte d'aquestes convocatòries és Gisela Coromines (93 602 22 36)


+ info: Convocatòries Energia