Oberta la convocatòria d’ajuts TRACE per a transferència de resultats dels grups de recerca

Plan Nacional de I+D El Ministeri de Ciència i Innovació (Micinn) ha obert un nou termini de presentació d’ajuts del Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a la transmisión de conocimiento a la empresa (TRACE abans PETRI). Aquest ajuts s’emmarquen en la nova convocatòria d’ajuts del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental (Plan Nacional d’I+D+i 2008-2011)   en el marc del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

 

L’objectiu d’aquest subprograma és facilitar la transmissió de coneixements des dels grups de recerca, a través dels resultats dels seus projectes de recerca, a les empreses i/o a les Administracions Públiques. D’aquesta manera, els projectes TRACE precisen la participació necessària  de dues figures (recollides en un conveni de col•laboració que han de signar les parts i presentar amb la sol•licitud):

-L’ executor: Grup de recerca sol•licitant i beneficiari de l’ajut econòmic.

-El cofinançador: Entitat a la qual van destinats els resultats del projecte, que ha d’aportar finançament per al desenvolupament  del projecte (necessàriament una part ha de ser dinerària)

Aquest subprograma és una continuació del subprograma PETRI de les anteriors convocatòries del V Plan Nacional de I+D+i. Els projectes finançats per aquest subprograma poden ser individuals o coordinats i tindran un període d’execució de dos anys. Entre les característiques dels TRACE cal recordar que no es comptabilitza com a temps compromès de l’EDP (Equivalente a Dedicación Plena) del personal investigador participant. També es valorarà la participació de dones a l’equip de recerca.

El Micinn ha establert dos terminis:

Primer termini: des del 7 de gener de 2009 fins el 26 de febrer de 2009.
Segon termini: Des del 2 de març de 2009 fins el 8 de setembre de 2009.

Als grups de recerca interessats en participar en aquesta convocatòria, atesa la complexitat que comporta la coordinació amb una altra entitat, empresa o administració publica, us agrairíem que ens féssiu arribar el vostre interés el més aviat possible per tal de preparar tota la documentació necessària.

El termini per presentar la sol•licitud al VRI per al primer termini és el 24 de febrer de 2009 i la persona de contacte d’aquesta convocatòria és Lourdes Salomón (93 602 22 00). 


+info: TRACE al Micinn