Food and Agriculture Organisation (FAO) Fellows Programme

Food and Agriculture Organisation of the UNL'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) fa una crida a la participació en el seu programa de fellowships adreçat a estudiants de doctorat i personal investigador, amb coneixement i experiència rellevants en qualsevol camp de l’organització.

Les tasques a desenvolupar per les persones admeses al programa haurien d'estar en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el Marc Estratègic de la FAO per donar suport a l'Agenda 2030 mitjançant la transformació cap a sistemes agroalimentaris més eficients, inclusius, resilients i sostenibles per a una millor producció, una millor nutrició, un millor medi ambient i una millor vida, sense deixar ningú enrere.

La persona becada s'assignarà a diferents àmbits de treball segons el seu perfil i les necessitats de l'Organització i s'assignarà a un supervisor.

Els requisits mínims són:

  • Grau o postgrau (Màster o Doctorat) o estar matriculat en un programa de doctorat en una institució educativa “de bona fe” en el moment de presentar la sol·licitud o graduar recentment.
  • Els candidats han de tenir almenys dos anys d'experiència laboral o investigadora rellevant en algun dels àmbits de l'Organització.
  • Coneixements pràctics d'almenys una llengua de la FAO (àrab, xinès, anglès, francès, rus o espanyol). El coneixement d'un segon idioma de la FAO es considerarà un actiu.
  • Tenir la nacionalitat d’un dels països membres de la FAO.
  • Els candidats han de ser capaços d'adaptar-se a un entorn multicultural internacional i tenir bones habilitats comunicatives.

El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 25 d’agost de 2024 però recomanem que les persones interessades enviïn les seves candidatures el més aviat possible.

Des de la URL, us convidem a conèixer el Grup de Treball en Best Science for a Nourished Planet de la SACRU (Strategic Alliance of Catholic Research Universities).

L'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) lidera els esforços internacionals per vèncer la fam i aconseguir la seguretat alimentària per a tothom i per assegurar-se que la gent tingui accés regular a prou aliments d'alta qualitat per portar una vida activa i saludable. Amb 195 membres, la FAO treballa en més de 130 països d'arreu del món i al 2022 va signar un acord amb la SACRU.

+info: Convocatòria, Pàgina web FAO, SACRU Working group on food

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_FAO_UN.png