Beques “International Economy and Society Award” de la Fundació Centesimus Annus – Pro Pontifice

Fundació Centesimus Annus- Pro Pontifice Foundation (FCAPP)La Fundació Centesimus Annus – Pro Pontifice (FCAPP) convoca dues beques per a joves investigadors de menys de 35 anys amb l’objectiu de promoure el coneixement de la Doctrina Social de l'Església Catòlica.

La FCAPP convoca un concurs de qualificacions per a l'assignació de dues beques reservades a joves investigadors de menys de 35 anys. A partir del curs 2024/2025, hauran de cursar cursos d'especialització avançada i/o cursos de recerca en Universitats o Institucions d'Ensenyament Superior/Escoles en l'estudi i aplicació de nous models de desenvolupament socioeconòmic que, d'acord amb els principis de la Doctrina Social de l'Església, són inclusives, solidàries i sostenibles.

Les beques tindran una dotació econòmica de 10.000 euros si l'especialització/recerca es du a terme al mateix país de residència de la persona candidata, i de 20.000 euros si es du a terme en un altre país.

Per poder optar a aquestes beques, les persones candidates hauran d'enviar al jurat del premi una breu presentació de 3 pàgines on es mostri el projecte en el qual es pretén treballar, adjuntant l'avaluació d'un membre del professorat responsable del mateix projecte, i una còpia dels títols universitaris requerits. Es valoraran projectes en francès, anglès, italià, portuguès, espanyol, alemany i polonès.

Les persones candidates hauran de tenir el títol de màster, o títol equivalent, obtingut en el període comprès entre l'1 d'agost de 2017 i el 31 de desembre de 2023. En el procés d'avaluació es tindrà en compte l'excel·lència acadèmica.

Els ensenyaments d'especialització aplicables per a la realització del projecte, han de tenir una durada mínima d'un curs acadèmic.

El termini per a la presentació de sol·licituds és el 22 de maig de 2024.

+info: Anunci

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_FCAPP_0.jpg