Convocatòria d’Ajuts a Projectes de Recerca ACM per l’any 2024

Aristos Campus MundusOberta la X Convocatòria del “Programa de Ayudas a Proyectos de Investigación Aristos Campus Mundus 2024”. La convocatòria, que té per finalitat el finançament de projectes duts a terme per grups de recerca de les quatre universitats espanyoles que integren l’ACM, té un pressupost total de 120.000 euros.

Enguany poden participar en aquesta convocatòria grups de recerca de la “Universidad Loyola” com a nova universitat integrant de “Aristos Campus Mundus (ACM)”.

Els projectes hauran de complir amb els següents requisits per poder optar als ajuts:

 1. Comptar amb la participació d’un mínim de dos grups de recerca de dues de les quatre universitats espanyoles que integren l’ACM.
 2. Emmarcar-se en alguna de les Àrees d’Especialització o Focus Areas (FA) de l’ACM , que són:
  1. Innovació social i canvi social
  2. Management i responsabilitat social
  3. Educació: innovació, competències i valors
  4. Salut i biociències
  5. Energia i sostenibilitat
  6. Transformació digital i intel·ligència artificial

El pressupost màxim a finançar serà de 15.000 euros per projecte i el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de maig de 2024.

La presentació de les sol·licituds es farà en format electrònic amb confirmació de lliurament, a la Secretaria d’ACM (convocatorias@aristoscampusmundus.net).

+info: Convocatòria, Formulari de sol·licitud

Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: