Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2024)

ICIPOberta la convocatòria per a la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l’àmbit de la pau, que permetin l’obtenció de solucions idònies per augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la transformació dels conflictes violents.

Els treballs objecte d'aquestes subvencions poden consistir en recerca teòrica i/o aplicada, des de qualsevol disciplina o àrea de coneixement, sempre que versin directament sobre algun dels àmbits temàtics següents:

a) Memòria, convivència i reconciliació: anàlisi i/o propostes d'eines i experiències de participació i incidència de la societat civil en processos de justícia transicional, construcció de memòria i veritat, reconciliació i reconstrucció del teixit social en contextos de transició cap a la pau, que destaquin el rol de les víctimes, les dones i les diàspores.

b) Violències cròniques fora de contextos bèl·lics: diagnòstic i/o propostes d'abordatge amb perspectiva de pau a violències directes vinculades a l'expansió d'actors criminals i atacs contra els drets humans i el medi ambient en contextos que no són reconeguts com a conflictes armats. Inclou també mapatge i/o estudi de respostes institucionals o ciutadanes de prevenció i resistència a aquestes situacions.

c) Diàleg social i polític (estudi i aprofundiment de diferents metodologies de promoció del diàleg, l'anàlisi de casos positius de promoció del diàleg, l'estudi de dinàmiques relacionades amb la polarització política i social, molt especialment les experiències de despolarització i la seva relació amb les xarxes socials).

d) Alternatives de seguretat: anàlisi de marcs punitius de control social i de processos de securitització i militarització dels conflictes, així com diagnosi o propostes d'estratègies públiques i comunitàries locals i globals des d'una òptica de seguretat humana i feminista.

e) Memòria, pensament i acció del moviment pacifista a Catalunya.

Els projectes s’han d’implementar en el període màxim de 12 mesos, comptats a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de l’ajut. Els equips hauran d’estar formats per un mínim de tres persones investigadores (amb dedicació completa i vinculació contractual amb la universitat). Una de les persones integrants de l’equip haurà d'assumir la responsabilitat del projecte.

L’import mínim de la subvenció que s'atorga per projecte és de 6.000 i el màxim és de 10.000 euros i el termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 15 de maig de 2024.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de posar-se en contacte amb la Florencia Nava (fnava@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació, el més aviat possible, per tal de gestionar la documentació institucional que es demana.

+info: ConvocatòriaBases específiquesWeb ICIP

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_ICIP_2.png