Ajuts per la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, de l’arquitectura i el disseny, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels jocs de taula.

Departament de CulturaOberta la convocatòria de beques promouen projectes de recerca, innovació, investigació o experimentació elaborats per una persona o una agrupació de persones físiques per aportar nous continguts o una conceptualització dels llenguatges en els àmbits de  l'arquitectura i el disseny, les arts escèniques, la música, el pensament o els jocs de taula.

Les modalitats de subvenció són les següents:

a) Beques per a projectes de recerca i innovació en qualsevol dels llenguatges artístics contemporanis en l'àmbit de les arts visuals i de l'arquitectura i el disseny. Aquesta modalitat de beques dona suport a la conceptualització, la creació i el desenvolupament del projecte artístic previ a la producció.

b) Beques per a projectes de recerca i innovació en l'àmbit de les arts escèniques. Aquesta modalitat de beques dona suport a projectes de recerca, innovació i creació en l'àmbit de la dansa, el teatre i el circ que comportin un treball d'investigació dels llenguatges artístics sobre els quals es treballa, vinculats o no a una producció.

c) Beques per a projectes de recerca i innovació en l'àmbit de la música. Aquesta modalitat de beques dona suport a la creació compositiva d'obres originals, excepte en casos de revisions, versions o instrumentacions posteriors d'obres del mateix autor o d'obres d'altres autors. El resultat final ha de ser una partitura. En el cas d'obres electroacústiques que no tinguin partitura, el resultat ha de ser una creació en un suport d'àudio.

d) Beques per a projectes de recerca promoguts per investigadors, pensadors, crítics, historiadors, comissaris, etc., que facin treballs d'investigació teòrics en els àmbits de la cultura artística, humanista, del pensament i dels nous sectors creatius, amb la finalitat de presentar-los públicament.

e) Beques per a projectes de recerca que promoguin la creació de jocs de taula originals concebuts com a eina de socialització, integració i aprenentatge i amb una temàtica cultural, tant si estan vinculats a una edició i posterior producció del joc de taula com si no.

Documentació a presentar:

 1. Projecte d’activitat o actuació, segons model
 2. Currículum detallat de la persona sol·licitant o de cadascun dels membres de l’agrupació. En aquest currículum, has d’especificar-hi: els títols universitaris o d’ensenyament artístic superior i la trajectòria academicotècnica o professional en l’àmbit artístic
 3. Còpia del títol universitari o d’ensenyament artístic superior o la documentació acreditativa de la trajectòria academicotècnica o professional.
 4. Si et presentes en la submodalitat de residència, còpia del document subscrit amb l’equipament col·laborador en què s’especifiquin els acords.

Requisits:

 • Es poden presentar persones físiques domiciliades a Catalunya i agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que treballen conjuntament per al projecte
 • Només pots presentar una única sol·licitud per a un únic projecte i per a una sola modalitat.
 • Has de complir un d’aquests tres requisits:
  • tenir el títol universitari o d'ensenyament artístic superior que acrediti l'especialitat corresponent
  • acreditar la trajectòria academicotècnica en l'àmbit corresponent
  • acreditar una trajectòria professional en l'àmbit corresponent durant un període mínim de tres anys.

L'import de la beca és de 6.000 euros i el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 26 d’abril de 2024.

+info: Model del projecte, web del tràmit

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_dep_cultura_2.png