Convocatòria d’ajuts de Recursos Humans: Ajuts Doctorats Industrials 2024

Ministerio de Ciencia, Innovación y UniversidadesEl Ministeri de Ciència Innovació i Universitats ha publicat la convocatòria d’ajuts Doctorados Industriales 2024, que financen la contractació de personal investigador personal investigador en formació. 

L’objectiu d’aquests ajuts és promoure la realització de projectes de recerca industrial o de desenvolupament experimental en empreses, en el que s’emmarcarà la seva tesi doctoral, per afavorir la inserció laboral del personal investigador en les empreses des del començament de les seves carreres professionals, contribuir a l’ocupabilitat d’aquests investigadors i promoure la incorporació de talent al teixit productiu per a elevar la competitivitat de la mateixa.

El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental es pot executar en la seva totalitat a l’empresa o en col·laboració entre l’empresa i una altra entitat pública o privada.

Els ajuts tenen una duració de 4 anys i es preveu que hi hagi una part de cofinançament dels organismes contractants.

El personal investigador que vulgui sol·licitar aquest ajut haurà de complir els següents requisits:

  • Estar en disposició d’estar matriculat o admès en un programa de doctorat en una universitat espanyola per al curs 2024/2025 en el moment de la formalització del contracte.
  • No haver estat vinculat laboralment amb l’entitat amb la que sol·licita l’ajut, ni amb cap altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa, amb anterioritat al 24 de febrer de 2023.
  • No comptar amb la participació al capital de l’entitat que sol·licita l’ajut, ni amb cap altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa, que suposi una capacitat de control efectiu, directe o indirecte, de l’entitat.
  • No estar inclòs com a candidat/a en més d’una sol·licitud.
  • No haver gaudit d’un ajut per un període superior a 12 mesos per al desenvolupament de la tesi doctoral.
  • No estar en possessió del títol de doctor/a per qualsevol universitat espanyola o estrangera.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 4 de juny de 2024 a les 14.00.

+info: Convocatòria, Sol·licitud

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MICIU_5.png