Premis Montserrat Roig en periodisme i comunicació social de Barcelona

El Consell Municipal de Benestar Social convoca els Premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona, que tenen com a objectiu estimular, promoure i incentivar una millor informació i un més bon tractament dels temes socials en els mitjans de comunicació.

Els treballs han de tenir com a eix la ciutat de Barcelona, pel que fa a temàtica, públic objectiu o marc d’incidència. Caldrà especificar en la inscripció la persona física, jurídica, l’entitat o empresa que presenta el treball als Premis i també l’autoria del treball.

Els Premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona consta de set premis i quatre categories, d’entre les que destaquem la categoria de Promoció de la investigació periodística en l’àmbit dels drets socials i l’acció social a Barcelona que té les següents característiques:

a) Atorgaran dos premis a la promoció de la investigació periodística.

b) La dotació econòmica serà de 10.000 euros per a cadascun dels premis.

c) Els treballs de recerca s’hauran de desenvolupar preferentment dins d’alguns dels següents àmbits:

  • Cobertura de necessitats bàsiques des de la perspectiva de drets.
  • Atenció a la petita infància.
  • Participació ciutadana .
  • Les cures a les persones al llarg de la vida.
  • Els efectes de la bretxa digital en l’exercici de ciutadania.

d) El projecte s’ha de dur a terme durat un termini màxim d’un any a partir de la data d’atorgament del premi.

La presentació de sol·licituds consta de dues fases:

  1. Primera fase: S’ha d’emplenar el formulari electrònic de participació, amb les dades del treball i adjuntant una còpia de l’arxiu visual, sonor, periodístic o enllaç a pàgina web, a més de qualsevol altra documentació que es consideri adient. 
  2. Segona fase: La butlleta d’inscripció generada des del formulari, juntament amb la documentació requerida, ha de registrar-se al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona (via telemàtica o via presencial).

El termini intern de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 6 de maig de 2024.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud s’hauran de posar en contacte amb la Florencia Nava de l’Oficina de Recerca i Innovació (fnava@rectorat.url.edu) el més aviat possible per gestionar la documentació institucional que es demana.

+info: Web dels premisBasesFormulari electrònic de participació

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_ajuntament_bcn_11.jpg