Oberta la convocatòria de les subvencions a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica i posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya

Memorial democràticEl Memorial Democràtic ha obert una convocatòria d’ajuts a activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica vinculada a Catalunya.

Els projectes s’han d’alinear amb un dels 5 àmbits que s’indiquen a continuació. L’import màxim de cada subvenció no excedirà el 80% de la despesa total sol·licitada:

  1. Actuacions commemoratives d’esdeveniments o bé actuacions d’homenatge a persones físiques i/o jurídiques que s’hagin significat pel seu compromís amb la lluita per la defensa i el restabliment de les llibertats i la democràcia. Import màxim 5.000 euros
  2. Actuacions de difusió i formació: inclou l’organització de congressos, seminaris, exposicions, productes audiovisuals de no ficció, edició de publicacions i projectes educatius o pedagògics, culturals o artístics. Import màxim 9.000 euros
  3. Projectes de recerca: inclou investigacions inèdites en matèria d'història i de memòria que utilitzin fonts arxivístiques, visuals, orals i escrites, entre d’altres. Import màxim 5.000 euros
  4. Projectes destinats a la catalogació, inventari i digitalització de fons documentals. Import màxim 5.000 euros
  5. Projectes per a la col·locació i creació de senyalització d’espais i la realització d’obres en espais de memòria. Import màxim 30.000 euros modalitat B i import màxim modalitat A 15.000 euros.

El període d'execució de l'acció objecte de la subvenció és el comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024.

Segons les bases, la mateixa entitat no pot tenir la condició de beneficiària i de subcontractada en actuacions de la mateixa convocatòria.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud s’hauran de posar en contacte amb la Ruth Babington de l’Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@rectorat.url.edu) el més aviat possible i no més tard del 26 d’abril de 2024 per gestionar la documentació institucional que es demana.

+info: BasesConvocatòriaFormulari

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_memorial_democratic_1.png