Obre la convocatòria d’acreditació de recerca i recerca avançada de l’AQU

AQU CATALUNYAL’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha obert els terminis de presentació de sol·licituds de les convocatòries d’acreditació de recerca i recerca avançada. Com a novetat d’enguany, aquestes convocatòries romandran obertes de manera permanent.

Per a l’emissió de l’acreditació de recerca i l’acreditació de recerca avançada es valoraran els mèrits i l’experiència investigadora efectivament realitzats i acreditats, d’acord amb els criteris publicats per les comissions específiques de la Comissió d’Avaluació de la Recerca al web d’AQU Catalunya.

Els principals apartats que s’avaluaran són els següents:

  • Les publicacions de qualitat en revistes especialitzades, altres publicacions de caràcter científic o acadèmic i la transferència dels resultats de recerca.
  • Els ajuts competitius obtinguts per la persona sol·licitant atorgats per administracions publiques (internacionals, europees, estatals i autonòmiques) i/o pel sector privat (fundacions, empreses, etc.).
  • Sobre l’activitat formativa, es valorarà la capacitat de la persona sol·licitant per formar un grup o nucli de recerca, la direcció de tesis doctorals, la seva implicació en la docència i/o la coordinació de cursos de postgrau i màster.
  • Altres mèrits com ara: l’obtenció de premis, trams de recerca reconeguts, mencions honorífiques o guardons a l’activitat investigadora; conferències invitades, estades de recerca, els informes valoratius emesos per acadèmics de prestigi internacional reconegut; les estades en centres de recerca; etc.

Les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, i es necessari disposar de certificat digital qualificat per poder fer aquest tràmit. El termini per annexar tota la documentació és de 5 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

Per a qualsevol consulta al respecte, podeu contactar amb la Florencia Nava (fnava@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL.

+info: OVTInformació Acreditació de recerca, Criteris per l’emissió de l’Acreditació RecercaInformació Acreditació Recerca AvançadaCriteris per l’emissió de l’Acreditació Recerca AvançadaDocumentació requerida RecercaDocumentació requerida Recerca Avançada

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: