Beca de mobilitat per a estades postdoctorals

spotahomeSpotahome ha obert una convocatòria de beques per a estades postdoctorals per a doctors/es compromesos/es amb la recerca, amb l’objectiu d’ajudar a continuar la recerca, a qualsevol ciutat d’Europa.

La beca consisteix amb un ajut per l’allotjament de fins a 12 mesos, que cobreix les despeses d’allotjament fins a un màxim de 10.000 euros.

Les estades han de realitzar-se entre l’1 de setembre de 2024 fins el 31 d’agost de 2025.

Per ser elegible, la persona sol·licitant haurà de complir amb els següents requisits:

  • Nacionalitat espanyola o pertànyer a un país membre de la Unió Europea, o ser estranger resident en Espanya.
  • Títol de doctor/a obtingut en els últims 3 anys anteriors al tancament de la convocatòria.
  • Inici de l’estada a partir de setembre de 2024.
  • Haver obtingut prèviament la invitació de la institució d’acollida. S’ha de presentar la invitació que haurà d’indicar de manera explicita la institució i la durada prevista de l’estada postdoctoral. L’estada haurà de realitzar-se en un només un centre de destí. S’ha de facilitar dades de contacte de la institució d’acollida per corroborar les dades.
  • Presentar un resum del projecte de recerca que es vol dur a terme.

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins el 30 d’abril de 2024.

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb la Ruth Babington, de l’Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@rectorat.url.edu).

+info: Bases, Convocatòria

 

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_spotahome.png