Horizon Europe Strategic Plan 2025-2027

Comissió EuropeaLa Comissió Europea ha adoptat el segon pla estratègic per al programa Horitzó Europa que té com a objectiu abordar reptes globals clau com el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, la transició digital i l’envelliment de la població. T'interessa!

El pla, anunciat a les Jornades de Recerca i Innovació (Research and Innovation Days), estableix tres directrius estratègiques clau per al finançament de la recerca i la innovació de la UE durant els tres últims anys del programa (2025-2027):

  • Transició verda,
  • transició digital,
  • una Europa més resilient, competitiva, inclusiva i democràtica.

El pla estratègic augmenta l'ambició d'Horitzó Europa en matèria de biodiversitat i es compromet amb un objectiu de dedicació del 10% del pressupost total del programa per al període 2025-2027 a temes relacionats amb la biodiversitat. Aquest nou compromís complementa els objectius existents de despesa climàtica (35% durant la vida d'Horizon Europa) i les principals activitats digitals (13.000 milions d'euros durant el mateix període).

El pla estratègic identifica nou noves associacions cofinançades i coprogramades a Europa: Brain Health, Forests and Forestry for a Sustainable Future, Innovative Materials for EU, Raw Materials for the Green and Digital Transition, Resilient Cultural Heritage, Social Transformations and Resilience, Solar Photovoltaics, Textiles of the Future, i Virtual Worlds.

El pla aborda una sèrie de qüestions concretes, com ara l'equilibri entre la recerca i la innovació i la integració de les ciències socials i les humanitats. Pel que fa a la primera, el pla estratègic es compromet a donar un suport equilibrat a activitats amb una gamma de maduresa i nivells de preparació tecnològica, que van des de la generació de coneixement i la recerca en fase inicial fins a la innovació, passant per activitats de demostració i primer desplegament, com ara les regions models, laboratoris vius i fars. També es compromet a reforçar els projectes d'investigació col·laboratius amb nivells de preparació tecnològic i nivells de maduresa baixos sota el Pilar II.

Les directrius estratègiques clau són els principis rectors d'Horitzó Europa i s'implementaran mitjançant els programes de treball. Els programes de treball estableixen les oportunitats de finançament per a activitats de recerca i innovació mitjançant convocatòries temàtiques.

El programa de treball principal Horizon Europe 2025 es desenvoluparà seguint les orientacions del pla estratègic recentment adoptat. L'abril de 2024, la Comissió llançarà una oportunitat de feedback per al Programa de treball 2025 oberta a totes les parts interessades.

+info: Horizon Europe Strategic plan 2025-2027, Factsheet, Horizon Europe strategic plan 2025-2027 analysis, European Partnerships

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_european_comission_105.png