Es publica al BOE la convocatòria 2009 d’ajuts a projectes d’I+D del Plan Nacional

Plan Nacional I+D El Ministeri de Ciència i Innovació (Micinn) ha publicat la nova convocatòria d’ajuts del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental (Plan Nacional d’I+D+i 2008-2011) on es manté l’estructura i els terminis anunciats a l'última nota informativa del Micinn. Es tracta de la convocatòria més important d’ajuts a projectes de recerca a nivell estatal i entre els diferents supbrogrames destaca el de Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada.

 

Els projectes finançats per aquest subprograma tindran un període preferent i màxim d’execució de tres anys i s’ordenen en dues categories:a) Projectes per a personal investigador jove de talent: S’adreça a investigadors i investigadores de menys de 40 anys que no hagin estat investigadors/es principals d’un projecte finançat pel Plan Nacional d’I+D de durada superior a un any i que tinguin dedicació exclusiva al projecte finançat.


b) Projectes per a grups de recerca usuaris tradicionals d’aquest subprograma. Les sol•licituds s’han d’omplir telemàticament, mitjançant l’aplicació informàtica disponible a la pàgina web del MICINN i imprimir les pàgines preceptives i presentar-les amb les signatures corresponents a l’Oficina de Recerca i Innovació dins els següents terminis que dependran de les àrees temàtiques de l’ANEP:

Fins al 29 de gener de 2009:

Agricultura (AGR)
Biologia Molecular, Cel•lular i Genètica (BMC)
Biologia Vegetal, Animal i Ecologia (BVA)
Biomedicina (BMED)
Ciència i Tecnologia dels Aliments (TA)
Fisiologia i Farmacologia (FFA)
Ramaderia i Pesca (GAN)
Medicina Clínica i Epidemiologia (MCLI)


Fins al 2 de febrer de 2009:

Ciències de l’Educació (EDU)
Ciències de la Terra (CT)
Ciències Socials (CS)
Dret (DER)
Economia (ECO)
Filologia i Filosofia (FFI)
Física i Ciències de l’Espai (FI)
Historia i Art (HA)
Psicologia (PS)


Fins el 4 de febrer de 2009:

Ciència i Tecnologia de Materials (TM)
Ciències de la Computació i Tecnologia Informàtica (INF)
Enginyeria Civil i Arquitectura (ICI)
Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica (IEL)
Enginyeria Mecànica, Naval i Aeronàutica (IME)
Matemàtiques (MTM)
Química (QMC)
Tecnologia Electrònica i de Comunicacions (COM)
Tecnologia Química (TQ)En el cas de projectes coordinats, l'àrea temàtica que indiqui el coordinador del projecte marcarà el termini per a la resta de subprojectes que integrin el projecte coordinat.La persona de contacte d’aquesta convocatòria és Laura López (93 602 22 33)+ info: Convocatòria  / Plan Nacional /1ª Nota informativa Micinnn / 2ª Nota informativa Micinn