Call for papers del Ramon Llull Journal of Applied Ethics

Càtedra EthosEl Ramon Llull Journal of Applied Ethics obre el termini per rebre articles en anglès sobre ètica aplicada per al seu número 16, que es publicarà el juny de 2025.

La revista, editada per la Càtedra Ethos-URL i l’editorial Herder amb la col·laboració de l’Institut Borja de Bioètica, publica articles d’investigació originals sobre qualsevol aspecte d’ètica aplicada, principalment ètica de les organitzacions i de les professions, bioètica, ètica empresarial, ètica dels mitjans de comunicació, ètica de l’educació, ètica de les cures, ecoètica i Responsabilitat Social Corporativa.

Els articles poden tractar sobre qualsevol dels següents temes:

  • Fonaments teòrics de les ètiques aplicades
  • Recerca empírica que mostri l’impacte que l’ètica aplicada té en el nivell global i en el local
  • Estudis de casos que explorin les diferents dimensions de la bioètica, l’ètica empresarial, l’ètica dels mitjans de comunicació i l’ètica de les organitzacions

La revista està indexada a Scopus, CARHUS +, The Philsopher’s Index, Caspur, Dialnet, DOAJ, EBSCO Publishing’s Electronic Databases, Health & Wellness Research Center, Health Reference Center Academic, Hinari, Index Copernicus, OpenJGate, PrimoCentral, ProQuest, SCOLOAR, SIIC databases, Summon by Serial Solutions, Ulrich’s International Periodical Directory.

Es publica en accés obert a través del portal RACO.

Els autors i les autores hauran d’enviar l’article complet en anglès, amb un resum d’unes 300 paraules i paraules clau a l’adreça electrònica gmarti@rectorat.url.edu. Cal incloure una pàgina de presentació amb el nom del/s autor/s, el títol, l’afiliació, l’ORCID i la informació de contacte. Els articles no han d’excedir les 10.000 paraules. Es recomana emprar la font Times New Roman 12 i un espai interlinear d’1,5.

El termini de recepció de propostes finalitza el 30 de setembre de 2024.

+info: Ramon Llull Journal of Applied Ethics al RACO

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url_ethos_6.png