El Micinn publica la convocatòria 2009 dels ajuts Juan de la Cierva i Ramon y Cajal

Ministeri de Ciència i Innovació El Ministeri de Ciència i Innovació ha presentat la convocatòria 2009 de recursos humans on, a l’igual que l’any passat, s’inclouen els Subprogrames d’ajuts Ramon y Cajal i Juan de la Cierva que subvencionen la contractació de doctors i doctores. Es tracta d'una oportunitat per a incorporar i estabilitzar personal investigador jove i qualificat als grups de recerca i augmentar la massa crítica dels grups. A continuació detallem les característiques principals d’aquests dos subprogrames:

 

El subprograma Ramon y Cajal ofereix un contracte a temps complert de cinc anys de durada. Aquesta convocatòria s’adreça a personal investigador que hagi obtingut el grau de doctor en els últims deu anys i que acompleixi un dels següents criteris de mobilitat:

a) Haver realitzat estades en centres de recerca, diferents del d’incorporació, durant almenys 24 mesos o b) Haver cursat íntegrament i obtingut el títol de doctorat en una universitat estrangera.

El termini de presentació de sol•licituds a l'Oficina de Recerca i Innovació s’obre el 26 de gener fins al 17 de febrer de 2009.

El subprograma Juan de la Cierva ofereix un contracte a temps complert de tres anys de durada. Aquesta convocatòria s’adreça personal investigador que hagi obtingut el grau de doctor amb posterioritat al dia 1 de setembre de 2005. A més han de complir un dels següents requisits de mobilitat:

- El personal investigador que hagi obtingut el doctorat durant els 18 mesos anteriors al tancament de presentació de sol•licituds, hauran d’incorporar-se a un centre diferent d’on han fet el doctorat.

- El personal investigador que hagi obtingut el doctorat abans dels 18 mesos previs al tancament de presentació de sol•licituds, tindrà dues opcions: a) Si volen incorporar-se a un centre diferent del que han fet la tesis, hauran d’haver realitzat estades en centres d’R+D (diferents d’on volen incorporar-se) durant almenys 12 mesos després de l’obtenció del doctorat. b) Si volen incorporar-se al mateix centre on han fet el doctorat, hauran d’haver realitzat estades en centres d’R+D (diferents d’on volen incorporar-se) durant almenys 24 mesos després de l’obtenció del doctorat.


El termini de presentació de sol•licituds a l'Oficina de Recerca i Innovació serà del 26 de gener al 20 de febrer de 2009.Cal recordar que no es podran presentar sol•licituds simultànies als dos subprogrames.+info: Subprograma Ramon y Cajal / Subprograma Juan de la Cierva