Informació per les Acreditacions de recerca i de recerca avançada de l’AQU

AQU CATALUNYATens previst presentar-te a les acreditacions de recerca i de recerca avançada de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) durant aquest any? A partir del 8 d’abril de 2024 les convocatòries per aquestes dues acreditacions romandran obertes tot l’any.

A partir del proper 8 d’abril les sol·licituds per a l’emissió de les acreditacions de recerca i de recerca avançada es podran presentar de manera ininterrompuda durant tot l’any.

Cal tenir en compte que les persones sol·licitants no podran presentar una nova sol·licitud d’acreditació mentre en tinguin una d’oberta, és a dir que no estigui resolta.

Els principals apartats que s’avaluaran són els següents:

  • Les publicacions de qualitat en revistes especialitzades, altres publicacions de caràcter científic o acadèmic i la transferència dels resultats de recerca.
  • Els ajuts obtinguts per la persona sol·licitant, atorgats amb caràcter competitiu o com a compensació a la recerca d’alt nivell per organismes o institucions científiques.
  • Sobre l’activitat formativa, es valorarà la capacitat del sol·licitant per formar un grup o nucli de recerca, com també haver dirigit i/o estar dirigint tesis doctorals, la seva implicació en la impartició i/o la coordinació de cursos de postgraus i màsters
  • Altres mèrits com ara: l’obtenció de premis, mencions honorífiques o guardons a l’activitat investigadora; els informes valoratius emesos per acadèmics de prestigi internacional reconegut; les estades en centres de recerca; etc.

Aquest canvi de terminis, no aplica a la  convocatòria de trams de recerca que continua amb un termini anual, i aquest any estarà oberta del 25 de juny al 12 de juliol de 2024.

+ info: Acreditació recerca, Acreditació recerca avançada

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_AQU_2022_8.png