ConsCIÈNCIAurl assoleix una mitjana mensual de 1742 visitants únics durant 2008

Butlletí consCIÈNCIAurl La revista de recerca i divulgació científica de la Universitat Ramon Llull, consCIÈNCIAurl, tancarà 2008 amb una mitjana mensual de 1742 visitants únics (el nombre de persones diferents que han visitat la web com a mínim una vegada al mes). Aquests resultats gairebé doblen els 976 de mitjana que es va assolir durant 2007.

Aquestes dades confirmen la consolidació d’una eina que va néixer al maig de 2007 amb l’objectiu de divulgar l’activitat investigadora dels grups de recerca de la URL. En aquests 20 mesos de vida s’han publicat més de 264 notícies sobre convocatòries, ajuts, premis, ofertes tecnològiques, publicacions i d’altres informacions relacionades amb la recerca científica. Aquestes notícies han completat la tasca d’apropar a la societat la investigació desenvolupada a la URL, a través dels reportatges sobre projectes de recerca i les tesis sorgides a la nostra universitat. 

Noves seccions
La revista ha crescut en nombre de visitants, però també en aplicacions adreçades a millorar la visibilitat del treball científic de la URL i facilitar la comunicació amb el personal investigador. D’aquesta manera, en aquest mesos, ConsCIÈNCIAurl ha evolucionat amb noves seccions i formats. Des de principis de 2008, RecercaURL, el butlletí de la revista de divulgació i recerca de la URL, va canviar la seva periodicitat quinzenal i va començar a enviar-se cada dilluns. Així, les 882 persones donades d’alta en aquesta eina reben una informació més àgil que els hi permet estar al dia de l’actualitat científica de la URL i de les convocatòries, ajuts i premis més destacats.

La fisonomia del portal també ha variat i des de maig de 2008 s’han creat diferents espais on informar sobre la mobilitat de la recerca, una de les activitats imprescindibles per al desenvolupament de la investigació. D’una banda, s’ha posat en marxa R+D+i Mobilitat, un recull amb els ajuts més destacats per a fomentar la mobilitat investigadora. I d’altra banda, es va iniciar La URL al món, una secció on comprovar fins a on han arribat els investigadors i investigadores de la universitat per a desenvolupar la seva recerca.

Tot i així, ConsCIÈNCIAurl continua creixent i durant els propers mesos s’incorporaran noves aplicacions amb l’objectiu de crear un portal més dinàmic i interactiu on els visitants puguin participar i a la vegada obtenir una informació més acurada sobre la Universitat Ramon Llull i la seva activitat investigadora.