Oberta la convocatòria 2024 per a l’obtenció del certificat R3 com investigador/a establert/a

Agencia Estatal de InvestigaciónL’Agència Estatal d’Investigació (AEI) ha publicat la convocatòria corresponent a l’any 2024 per a la obtenció del certificat R3 com a investigador/a establert/a conforme al previst en la Llei 14/2022, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

La finalitat és valorar la carrera del personal investigador nacional i estranger en el marc d’un itinerari postdoctoral d’accés al Sistema Español de Ciència Tecnologia i Innovació, de manera que permeti reconèixer la seva qualitat i independència investigadora i, complint amb el perfil europeu d’investigador/a establert (R3), l’obtenció de la certificació R3 com investigador/a establert/a. La certificació R3 tindrà els efectes y reconeixements recollits a l’article 22bis de la Llei 14/2011, d’1 de juny.

Les persones sol·licitants han de reunir els següents requisits en el moment de la presentació de la sol·licitud:

a. Estar en possessió del grau de doctor/a. La data d’obtenció ha de ser anterior a l’1 de gener de 2019.

b. En relació amb la vinculació contractual prèvia, complir un dels següents requisits:

  1. Les persones que estan o hagin estat contractades sota la modalitat de Contracte d’accés de personal investigador doctor, conforme al disposat a l’article 22 de la Llei 14/2011, de l’1 de juny, o sota la extinta modalitat de Contracte d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, han d’haver gaudit d’almenys dos anys d’aquesta contractació.
  2. Les persones que estiguin o hagin estat contractades en el marc d’algun programa postdoctoral finançat per algun agent de finançament públic del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, en una modalitat diferent de la del contracte d’accés de personal investigador doctor, han d’haver gaudit, almenys, tres anys d’aquesta contractació.
  3. Les persones que no compleixen cap dels supòsits anteriors, han d’haver gaudit, almenys, de cinc anys de contractació postdoctoral, incloent-hi els períodes de contractació postdoctoral a l’estranger.

c. Haver realitzat estades en centres d’I+D nacionals i/o internacionals diferents d’aquell on van realitzar la seva formació predoctoral, durant un període acumulat igual o superior a dos anys. Cada estada ha de tenir una duració mínima d’un mes, en mode ininterromput.

d. No pertànyer a alguns dels cossos de funcionaris docents universitaris de les universitats públiques, ni ser personal funcionari de carrera al servei dels Organismes Públics d’Investigació de l’Administració General de l’Estat, ni estar contractar en una universitat pública espanyola com a professor contractat doctor.

e. No estar en possessió del certificat R3

f. En cas d’haver sol·licitat el certificat R3 a la convocatòria 2023, s’ha d’haver obtingut una puntuació igual o superior a 60 punts sense l’obtenció del certificat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza 13 de març de 2024 a les 14.00.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de contactar amb la Florencia Nava de l’Oficina de Recerca i Innovació (fnava@recerca.url.edu) tan aviat com sigui possible.

+info: Convocatòriaenllaç als models de document, enllaç a l’aplicació, Perfils carrera investigadora

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_AEI_2.jpg