Convocatòria de projectes de recerca sobre impacte social de vides longeves

Fundació "la Caixa"La Fundació “la Caixa” ha publicat una nova convocatòria per donar suport a projectes de recerca en ciències socials en què s’estudiï l’impacte social de les vides longeves mitjançant una enquesta quantitativa.

Els projectes de recerca es basaran en fer enquestes quantitatives originals i innovadores que estudiïn qualsevol variable, component, dinàmica o fenomen social relacionat amb les vides longeves, des de qualsevol disciplina pertanyent a les ciències socials.

Aquestes enquestes s’hauran de fer durant tot el trajecte, de les hipòtesis a les conclusions, en un període inferior a 12 mesos. La dotació màxima serà de 35.000,00 euros per projecte, incloent-hi tots els impostos i despeses indirectes

La convocatòria està oberta a propostes liderades per investigadores i investigadors de qualsevol nacionalitat que duguin a terme l’activitat en universitats, centres de recerca o entitats privades sense ànim de lucre dedicats a la recerca i amb seu a Espanya.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud, s’hauran de posar en contacte amb el Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació (jcondal@rectorat.url.edu) tan aviat com sigui possible.

El termini intern de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 22 de març de 2024.

+ info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_laCaixa_2020_35.png