Ajuts per a la promoció del coneixement i l’acomodament de la diversitat religiosa 2023

Fundación Pluralismo y ConvivenciaLa Fundación Pluralismo y Convivencia convoca els ajuts per a la realització d’activitats dirigides a promoure el coneixement i l’acomodament de la diversitat religiosa en un marc de diàleg, foment de la convivència i lluita contra la intolerància i el discurs d’odi per al 2023.

Tipus de projectes:

  1. accions orientades a promoure el diàleg i la millora de la convivència.
  2. Activitats de sensibilització i comunicació.
  3. Estudis i/o projectes de recerca
  4. Activitats de divulgació
  5. Accions formatives
  6. Iniciatives de preservació i/o difusió del patrimoni històric i cultural de les confessions i comunitats religioses.
  7. Accions dirigies a fomentar la participació de les entitats religioses a iniciatives de desenvolupament social i comunitari.

Aquests ajuts financen fins un màxim de 10.000 euros per projecte, el que haurà de representar com a màxim el 75% del projecte (la resta s’ha de finançar amb fons propis). El període d’execució dels projectes haurà de ser de 12 mesos a partir de la data de resolució dels ajuts.

Nomes es pot presentar un projecte per cada entitat sol·licitant, per aquest motiu, recomanem us poseu en contacte amb l'Oficina de Recerca i Innovació al més aviat possible..

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte amb Florencia Nava (fnava@rectorat.url.edu), de l'Oficina de Recerca i Innovació, el més aviat possible, per tal de gestionar la documentació institucional que es demana.

El termini de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 27 de febrer de 2024.

+info: Bases i modificació basesConvocatòriaFormulariPàgina web dels ajuts

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_pluralismo_convivencia_2.png