La URL i la Fundació Jesús Serra obren la convocatòria 2009 dels ajuts predoctorals Jesús Serra

Fundació Jesús Serra La Fundació Jesús Serra i la Universitat Ramon Llull anuncien la convocatòria 2009 del Programa d'Ajuts predoctorals per a la formació de personal investigador Fundació Jesús Serra - Universitat Ramon Llull (FJS). A continuació detallem les condicions d'aquesta convocatòria que es tanca el 15 de gener de 2008: La Fundació Jesús Serra i la Universitat Ramon Llull convoquen el present concurs de projectes de recerca per a la realització de la tesi doctoral sobre els següents temes:  • Assegurances i/o prevenció de riscos.
  • Qualitat de vida i trastorns generalitzats del desenvolupament.
  • Noves tecnologies en informàtica, telecomunicacions i electrònica.


L’Ajut, que ha obtingut el reconeixement del MEC (Link bases convocatòria), es concedeix per un període d'un any prorrogable fins a un màxim de tres. La beca inclou el pagament de 10.200 € anuals bruts, transferits amb periodicitat mensual, i d’acord amb allò previst a l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF).

Link a les condicions de la beca

Les sol•licituds han de presentar-se al Rectorat de la URL fent servir en els impresos (LINK) disponibles abans del 15 de gener de 2008. Les sol•licituds hauran d’incloure la següent documentació:
 

  • Imprès de sol•licitud degudament emplenat.
  • Fotocòpia del DNI o NIE. En cas de candidats extracomunitaris han d’acreditar la condició de residència.
  • Currículum vitae del candidat, amb un màxim de 1000 paraules.
  • Memòria del projecte formatiu que inclogui el títol de la tesi doctoral, amb un màxim de 3000 paraules, amb el vist-i-plau del director de tesi.
  • Còpia del certificat acadèmic.
  • Còpia de la carta o certificat d’admissió en un Programa de doctorat de la URL.
  • Dues cartes, en sobre tancat, de professors/professores o especialistes que avalin acadèmicament el candidat.


El jurat estarà format per 5 membres nomenats per l'Equip Rector de la URL, un dels quals serà proposat per la Fundació Catalana Occident.

El jurat valorarà l'interès científic i la viabilitat del projecte, el seu possible impacte teòric i pràctic, així com la seva adequació al tema proposat. Es valorarà també la capacitat dels sol•licitants per a desenvolupar el projecte i les seves qualitats personals per a completar el doctorat.


Persona de contacte: Laura Lopez
e-mail: llopez@rectorat.url.edu

 

+ info: Formulari sol.licitud renovació