Convocatòria de la Fundació BBVA de “Proyectos Prismas y Problemas”

Fundación BBVALa Fundació BBVA ha publicat una nova convocatòria d’ajuts a projectes anomenada Programa Prismas y Problemas centrada en la generació del millor coneixement per construir enfocaments innovadors per el tractament de qüestions de la major rellevància social i mediambiental.

Aquests ajuts financen el desenvolupament de projectes aplicats i interdisciplinaris en els següents problemes:

  • Cicle de l’aigua a Espanya, usos i gestió.
  • Conservació d’ecosistemes crítics a Espanya.
  • Valors, regulació i aplicació de la Intel·ligència Artificial.
  • Digitalització i dispositius mòbils a l’ensenyament.
  • Models educatius i resultats.
  • Joves: ocupabilitat, accés a l’habitatge i relacions interpersonals.
  • Violència de gènere: anàlisis comparat.
  • Democràcia i Estat de Dret a Europa.

Els projectes tindran un període màxim d’execució de 2 anys i la data d’inici serà com a molt tard el 30 de setembre de 2024.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud, s’hauran de posar en contacte amb el Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació (jcondal@rectorat.url.edu) tan aviat com sigui possible.

El termini intern de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 25 d’abril de 2024.

+ info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_BBVA_2022_5.png