Convocatòries Erasmus+ “Alliances for Innovation”

Comissió EuropeaS’ha publicat la convocatòria “Alliances for Innovation” del Programa Erasmus+, que té com a objectiu enfortir la capacitat d’innovació d’Europa, mitjançant la cooperació entre l’ensenyament superior, l’educació i la formació professional i l’entorn socioeconòmic més ampli, inclosa la recerca.

També pretenen potenciar l'oferta de noves competències i abordar els desajustos de competències dissenyant i creant nous plans d'estudis per a l'ensenyament superior (HE) i l'educació i la formació professional (FP), donant suport al desenvolupament d'un sentit de la iniciativa i de la mentalitat emprenedora a la UE.

Per l’impuls de la innovació, l’atenció es centrarà en les competències digitals, ja que són cada cop més importants en tots els perfils del mercat laboral. A més, la transició cap a una economia circular i més ecològica s'ha de recolzar en canvis en les qualificacions i en els plans d'estudis nacionals d'educació i formació per satisfer les necessitats professionals emergents d'habilitats ecològiques i desenvolupament sostenible.

Els objectius de l'Aliança per a la Innovació es poden assolir sol·licitant un o ambdós dels lots següents (una organització pot participar en diverses propostes):

 • Lot 1: Alliances for Education and Enterprises
 • Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills

Lot 1: Alliances for Education and Enterprises

Les aliances per a l'educació i les empreses són projectes transnacionals, estructurats i orientats a resultats, en què els socis comparteixen objectius comuns i treballen junts per fomentar la innovació, les noves habilitats, el sentit de la iniciativa i la mentalitat emprenedora. Els projectes haurien d'afavorir la innovació en l'ensenyament superior, l'educació i la formació professional, les empreses i l'entorn socioeconòmic més ampli. Això inclou fer front a reptes de la societat i econòmics com el canvi climàtic, el canvi demogràfic, la digitalització, la intel·ligència artificial i els canvis ràpids en l'ocupació mitjançant la innovació social i la resiliència comunitària, així com la innovació del mercat laboral.

En cada Aliança per a l'educació i les empreses s'ha d'incloure almenys una de les activitats següents:

 • Potenciar la innovació.
 • Desenvolupar el sentit de la iniciativa i la mentalitat, competències i habilitats emprenedores.
 • Estimular el flux i l'intercanvi de coneixements entre educació superior, FP, empreses i recerca.
 • Identificar les necessitats del mercat i les professions emergents relacionades amb la resiliència.

Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills

Les aliances per a la cooperació sectorial en competències tenen com a objectiu crear nous enfocaments estratègics i de cooperació per a solucions concretes de desenvolupament de competències en determinats sectors econòmics o en àrees que implementen una acció important de l'Agenda Europea de Competències (European Skills Agenda) per a la competitivitat sostenible, l'equitat social i la resiliència, el Pacte per a les Competències (Pact for Skills).

Les Aliances per a la Cooperació Sectorial en Competències pretenen abordar les mancances de competències del mercat laboral que dificulten el creixement, la innovació i la competitivitat en sectors o àrees concretes, amb l'objectiu tant d'intervencions a curt termini com d'estratègies a llarg termini. Aquestes aliances s'implicaran en els 14 ecosistemes industrials identificats a la Nova Estratègia Industrial per a Europa (New Industrial Strategy for Europe):

 1. Turisme.
 2. Mobilitat-Transport-Automoció.
 3. Aeroespacial i Defensa.
 4. Construcció.
 5. Agro-alimentació .
 6. Industries intensives energètiques baixes en carboni.
 7. Tèxtil.
 8. Industries creatives i culturals.
 9. Digital.
 10. Energia renovable.
 11. Electronics.
 12. Venda al detall.
 13. Proximitat i Economia Social.
 14. Salut. 

Per a les Aliances de Cooperació Sectorial en Competències s'han de dur a terme les activitats següents:

 • Desenvolupar un enfocament estratègic de la cooperació sectorial en competències.
 • Dissenyar plans d'estudis i programes de formació acordats a tot el sector europeu.
 • Impartir els plans d'estudis i programes de formació “bàsiques”.
 • Dissenyar un pla d'acció a llarg termini per al desplegament progressiu dels lliuraments del projecte un cop finalitzat el projecte.

 

La durada dels projectes per al lot 1 és de 2 o 3 anys i per al lot 2 és de 4 anys. La subvenció màxima de la UE per projecte és:

 • Lot 1 – Aliances per a l'educació i les empreses
  • 1 milió d'euros (projecte de 2 anys)
  • 1,5 milions d'euros (projecte de 3 anys)
 • Lot 2 – Aliances per a la cooperació sectorial en competències
  • 4 milions d'euros (projecte de 4 anys)

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 7 de març de 2024 a les 17.00.

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb la Ruth Babington, de l’Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@rectorat.url.edu).

+info: Erasmus+ Programme Guide, Convocatòries Erasmus+ 2024, Fundings and Tender Opportunities Portal, European Skills Agenda, Pact for Skills, New Industrial Strategy for Europe

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_european_comission_100.png