ENGAGE.EU Summer School in Artificial Intelligence and Societal Challenges

ENGAGE.EUJa està oberta la convocatòria per participar com a ponent a la Summer School que tindrà lloc al mes de juny de 2024 sota la temàtica principal de l’impacte social de la Intel·ligència Artificial.

En el marc de l’aliança ENGAGE.EU, les Summer Schools són programes intensius impartits pel personal docent i investigador de les universitats de l’aliança. En consonància amb els objectius generals d’ENGAGE.EU, aquests programes pretenen oferir un fòrum per l’intercanvi acadèmic interdisciplinari i l’aprenentatge sobre els reptes socials actuals.

Aquesta Summer School tindrà lloc del 17 al 29 de juny de 2024 a la Toulouse Capitole University (Toulouse, França) i pretén abordar totes les repercussions socials de la Intel·ligència Artificial.

Es convida a presentar propostes de cursos al PDI de la URL en tots els àmbits de la Intel·ligència Artificial, les Ciències Polítiques, les Ciències de l’Administració, el Dret i l’Economia. Les propostes que incloguin reptes per l’alumnat també són elegibles i poden incloure sessions de tutoria o de laboratori.

El termini per presentar candidatures per participar-hi com a ponent, en el format que s’indica a les bases, finalitza el proper 26 de gener de 2024.

+info: Call for teaching applications

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_engage_5.png