Beques de doctorat “la Caixa” INPhINIT – Retaining en centres de recerca i universitats d’Espanya i Portugal

Fundació "la Caixa"La Fundació "la Caixa" convoca 30 beques per cursar estudis oficials de doctorat en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal.

La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les persones que compleixin els requisits per poder accedir al doctorat, sempre que, a més, reuneixin els requeriments de mobilitat (article 4.5 de les bases) i anteriorment no s’hagin matriculat als estudis de doctorat sol·licitats.

Les persones beneficiàries s’han d’incorporar a les universitats o centres de recerca de destinació abans del 30 de novembre 2024. En casos justificats, no obstant això, aquesta incorporació es podria endarrerir fins al 31 de gener de 2025.

Les beques tenen una durada màxima de quatre anys. Això no obstant, es concedeixen per un any i en tots els casos inclouen la possibilitat de tres renovacions, sempre que els informes de seguiment que es demanen cada any siguin favorables.

L’ajut inclou un programa de formació presencial en habilitats transversals, especialment dissenyat per empreses internacionals líders en el sector. A més a més, l’ajut inclou un programa de formació presencial en habilitats transversals com ara transferència tecnològica, emprenedoria, comercialització de la innovació, propietat intel·lectual, lideratge, creativitat, habilitats comunicatives, treball en equip, desenvolupament personal, planificació, assertivitat i networking.

No poden participar en aquest programa les persones que ja s’hagin matriculat dels mateixos estudis de doctorat.

La sol·licitud d’un ajut de “la Caixa” en el programa de doctorat INPhINIT – Retaining és incompatible amb la sol·licitud d’una beca en el programa de doctorat INPhINIT – Incoming, en el programa d’estudis de postgrau a Europa i en el d’estudis de postgrau a l’Amèrica del Nord i l’Àsia-Pacífic.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de febrer de 2024 a les 14.00.

Les persones interessades en presentar una candidatura per a la URL es poden posar en contacte amb la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació per a resoldre qualsevol dubte de la convocatòria.

+info: Convocatòria, Bases

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_laCaixa_2020_33.png