La CE presenta una guia pràctica sobre com obtenir finançament per a recerca

Comissió EuropeaLa ‘Guia pràctica sobre el finançament de la UE per a recerca, desenvolupament i innovació’ és un document de la Comissió Europea que explica com combinar els tres instruments de la Unió Europea per al finançament de l'R+D+I: el 7è Programa marc, el Programa per a la innovació i la competitivitat, i els Fons estructurals.

 

La guia, presentada recentment pel comissari de Ciència i Investigació de la UE, Janez Potočnik, s'adreça al personal investigador i les empreses que volen obtenir el suport de la UE per posar en marxa un projecte investigador i no saben com l'han de sol•licitar.A més d'orientacions generals i enllaços, el document inclou una descripció detallada del funcionament del 7è Programa marc, el Programa per a la innovació i la competitivitat i els Fons estructurals i explica, de manera pràctica, com es poden combinar tots tres instruments. L'objectiu és que les persones potencialment beneficiàries dels ajuts coneguin tots els mecanismes per accedir al finançament comunitari i en treguin el màxim profit.+ info: Guia euroepa finançament per a recerca