La revista Trípodos entra en la base de dades 'Directory of Open Acces Journals'

TrípodosLa revista Trípodos, editada per la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna-URL, ja es troba a la prestigiosa base de dades DOAJ (Directory of Open Acces Journals), que promou la Lund University de Suècia.

 

DOAJ és un directori de publicacions que dóna accés a 3758 publicacions científiques i acadèmiques de tot el món i de tots els àmbits del coneixement.


Tanmateix, i en el darrer índex d'impacte de les revistes espanyoles de ciències socials de l´any 2007, elaborat per l'IN-RECS, Trípodos ha millorat la seva posició passant del 10è al 9è lloc. Aques index és el referent per a les agències d'avaluació espanyoles (ANECA, autonòmiques o el CNEAI).+ info: DOAJ / IN-RECS