Ajuts per projectes d’història econòmica del Banc d’Espanya

Banc d'EspanyaEl Banc d’Espanya convoca dos ajuts per a projectes de recerca d'història econòmica, en particular relacionats amb temes econòmics i financers d’interès per un banc central.

Els projectes de recerca tindran una durada màxima d'un any. L'aportació  per cada projecte és  de 15.000 euros. Les publicacions que recullin els resultats del projecte, així com les activitats realitzades en el seu desenvolupament, hauran de reconèixer expressament el finançament del Banc d'Espanya.

L'aportació del Banc d'Espanya es podrà realitzar en forma de contribucions monetàries i personal investigador, mentre que s'espera que la de la institució col·laboradora es materialitzi en dedicació del seu personal docent i investigador als projectes i activitats proposades.

La presentació de sol·licituds es fa a través de l'enviament a l'adreça de correu electrònic rh.investigacion.becas@bde.es  la següent documentació:

  1. Formulari de sol·licitud.
  2. Memòria detallada de les activitats que es realitzaran en el marc de l’ acord. Es podrà presentar en castellà i en anglès.
  3. Currículum del personal involucrat, ja sigui del professorat que es contractarà o del personal involucrat en el desenvolupament dels projectes de recerca. Es podrà presentar en castellà i en anglès.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 19 de gener de 2024 a les 14.00.

Les persones interessades en aquesta convocatòria s’han de posar en contacte amb la Florencia Nava (fnava@rectorat.url.edu) de Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible per tramitar la documentació institucional que es demana.

+ info: Bases, Formulari sol·licitud

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_banc_esp.jpg