Ajuts de Recursos Humans del MCIN: ajuts Personal Técnico de Apoyo (PTA) 2023

Ministerio de Ciencia, Innovación y UniversidadesEl Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha publicat la convocatòria d’ajuts Personal Técnico de Apoyo (PTA) que té per objectiu cofinançar contractes a personal tècnic de suport a la recerca.

La finalitat d’aquests ajuts és la de cofinançar contractes de tres anys de durada, de personal tècnic de suport en el maneig d’equips, instal·lacions i demés infraestructures de R+D+I a fi d’incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures  cientificotecnològiques.

És requisit per optar a aquest ajut tenir una de les següents titulacions:

  • Titulació universitària: llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, màster, diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica
  • Titulació en el marc de la formació professional del sistema educatiu: tècnic superior.

Els ajuts tindran una duració de 3 anys. L’ajut anual per cada un dels contractes serà la següent en funció de les titulacions:

  1. 17.300 euros, en el cas de titulació universitària
  2. 14.500 euros, en el cas de persones titulades com Tècnic Superior.

La retribució mínima que han de percebre les persones contractades serà la següent, la qual cosa implica que els centres hauran d’assumir el cost addicional:

  1. 22.500 euros, en el cas de titulació universitària
  2. 18.800 euros, en el cas de persones titulades com a Tècnic Superior.

El termini de presentació de sol·licituds, que s’ha de fer a través de la seu electrònica del MCIN, finalitza el 21 de desembre de 2023 a les 14.00.

Les institucions de la URL interessades en oferir una plaça s’hauran de posar en contacte amb la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació, abans del 15 de desembre de 2023.

+info: Convocatòria

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: