El grup INVIOTEL (FCCB-URL) presenta una recerca sobre el consum televisiu dels infants

Presentació de l'estudi INVIOTEL a MadridEl grup Infància, Violència i Televisió (INVIOTEL), coordinat pel doctor Jordi Busquet de la Facultat de Comunicació Blanquerna-URL (FCCB-URL), ha portat a terme una recerca sobre el consum televisiu dels infants i l'impacte dels missatges audiovisiuals en aquest colectiu. És tracta d'una investigació finançada pel Plan Nacional I+D+i del Ministeri d’Educació i Ciència.

 

Els resultats es van presentar el passat divendres 28 de novembre durant la jornada titulada 'Los Espacios informativos y los imaginarios de la violencia en los menores' celebrada en el Salón de Grados de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (Campus Vicálvaro). El grup INVIOTEL està coordinat pel doctor Jordi Busquet, de la FCCB-URL, però també conta amb la participació de la Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Sevilla, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Oberta de Catalunya i l'Associació d'Usuaris de la Comunicació.


La investigació, realitzada de l'1 de gener de 2006 al 31 de desembre de 2008, té com finalitat investigar l'espectador infantil en l'ús de la televisió i en la recepció dels missatges televisius, amb l'objectiu d'aportar dades rellevants de com es construïxen els imaginaris col•lectius entorn de les imatges violentes transmeses pels informatius. L'anàlisi, basat en les dades de SOFRES, posa en relleu que enfront de la creença general del baix consum televisiu dels menors, existeixen segments d'edat (7 a 12 anys) amb nivells d'audiència molt similars als de la població adulta. De fet, l'estudi determina que aquest col·lectiu consumeix diàriament 209 minuts de televisió, superant en nou minuts les dades de l'any 2000. Així mateix, i segons els resultats dels grups de discussió (focus groups), el consum televisiu dels nens i nenes sol realitzar-se majoritàriament sense presència adulta. En canvi, els informatius, degut al fet que la seva hora d'emissió coincideix amb moments en els quals la família acostuma a estar tota a casa, com, per exemple, el moment del sopar, solen veure's acompanyats dels adults de la família.Els efectes de la tercera persona
Els nens i nenes de sisè (11 a 12 anys) creuen tenir la capacitat de comprensió necessària per a veure els informatius. En canvi, consideren que els més petits no tenen aquesta capacitat. Alguns alumnes de segon (6 a 7 anys) també tenen aquesta percepció. Es ratifica, per tant, la teoria dels efectes de la tercera persona. Aquesta teoria aplicada a la percepció infantil sobre la violència en els informatius sosté que el subjecte té una percepció pròpia que li fa creure's amb capacitat i crític en contraposició als altres, a qui considera vulnerables i inexperts. Els nens i nenes, fonamentalment els de sisè, però també els de segon, estableixen una gradació de la intensitat de la violència representada i l'argumenten.No obstant això, hem de tenir en compte que els nens i nenes de segon de primària descodifiquen més atentament les imatges que el discurs narratiu. I, en alguns casos, les imatges s'enriqueixen amb comentaris fabuladors propis de l'edat. Hi ha una clara consideració ètica moral vinculada a la transgressió de la norma. És a dir, tenen molt clar allò que està “ben fet” i allò que està “mal fet”. També fan comentaris valoratius sobre els graus de responsabilitat enfront d'actes “incívics”.La percepció que els nens i nenes tenen en relació als fets violents representats i a les situacions de conflicte social és clara i contundent. Connecten significativament el vist amb les seves realitats quotidianes. La violència viscuda en un context social pròxim, pot ser superior a la representada en la pantalla de televisió.

 

+ info: Blanquerna Comunicació / Reportatge ConsCIÈNCIAurl