Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere (INDOVIG 2023)

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha publicat aquesta convocatòria per a finançar projectes innovadors per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere amb capacitat transformadora.

Els projectes hauran de complir les següents característiques:

  • Considerar el marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en docència universitària de l’Agència per a la Qualitat del sistema Universitari de Catalunya i el que disposa la Llei 17/2020, de 22 desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
  • Desenvolupar noves estratègies, recursos didàctics i metodològics, així com la millora dels ja existents, de suport als processos d’ensenyament, d’aprenentatge-servei, d’acció tutorial o d’acompanyament a l’alumnat i al professorat.
  • Donar una resposta adequada a les noves exigències acadèmiques, promoure l’aprenentatge en entorns virtuals, la utilització de les TIC i la digitalització i demostrar l’avenç en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

Es prioritzaran els projectes multidisciplinaris i de col·laboració amb altres grups i entitats del sistema català d’Universitats i Recerca i/o d’àmbit internacional, així com l’estratègia de difusió i transferència dels resultats del projecte. Es valorarà la utilització de metodologies innovadores tipus COIL o discussion groups, hackatons, etc. que afavoreixin l’enfortiment de nous espais de col·laboració per a l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques, així com l’enfocament des d’una perspectiva interseccional.

L’import màxim de l’ajut serà de 12.000 euros. El pressupost total del projecte s’haurà de justificar d’acord amb els objectius i el pla de treball presentat. Es consideren despeses subvencionables totes les que les bases reguladores estableixin com a tals i que compleixin els requisits, detallades en l’article 6 de les bases reguladores.

El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 31 d’octubre de 2023 a les 14.00.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de posar-se en contacte amb la Ruth Babington  (rbabington@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible, per tal de coordinar la presentació de la documentació.

+info: Bases, Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_62.jpg