Nova convocatòria d’acreditacions de professorat lector de l’AQU

AQU CATALUNYAL’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha obert l’últim termini d’emissió d’informes de professorat lector de l’any 2023. De moment no estan previstes noves convocatòries de professor lector per a l’any 2024, a l’espera d’adaptar-les a la nova LOSU.

L’avaluació de les sol·licituds es basarà en els següents mèrits:

  • Experiència investigadora: publicacions; participació en projectes de recerca; obra artística; contribucions en congressos; estades en centres de recerca; direcció d’activitats de recerca o desenvolupament; transferència de tecnologia, patents, models d’utilitat i altres resultats; altres mèrits de recerca rellevants.
  • Formació acadèmica: predoctoral, doctoral i postdoctoral.
  • Experiència docent: trajectòria docent universitària; formació per a la docència universitària; innovació docent i altres mèrits docents.

Les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, i es necessari disposar de certificat digital per poder fer aquest tràmit. El termini per annexar tota la documentació i efectuar el pagament de la taxa és de 5 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

El termini per realitzar l’enviament de la sol·licitud finalitza el proper 16 d’octubre 2023.

Per qualsevol consulta podeu contactar amb la Florencia Nava (fnava@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació.

+ info: AQU-lectorCriteris d’AvaluacióFormulari sol·licitudModel CV lectorRecomanacions per la confecció del CVDocumentació requeridaGuia certificats electrònics qualificats

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_AQU_2022_6.png