Subvencions a projectes de recerca educativa en nivells no universitaris

El departament d’Educació convoca les subvencions destinades a la realització de projectes de recerca educativa en nivells no universitaris durant el període 2023-26 amb l'objectiu de fer un salt qualitatiu en el sistema educatiu per potenciar tot el coneixement científic generat per la recerca educativa.

Les línies de recerca subvencionables són les següents:

Línia A: Recerca basada en dades quantitatives que segueixin metodologies experimentals o quasi experimentals.

Es subvencionarà un projecte per cada àmbit temàtic següent per un import de 300.000 euros per projecte:

  1. Desenvolupament i avaluació de models d'intervenció de seguiment i orientació a l'alumnat per prevenir i reduir l'abandonament escolar.
  2. Disseny i aplicació d'intervencions i metodologies per part del personal docent per fomentar l'ús de la llengua catalana entre l'alumnat.

Els projectes, els materials i la resta de documentació s’ha de presentar en català i anglès.

Línia B: Recerca basada en la revisió de la literatura amb anàlisi de casos i propostes d'actuació.

Es subvencionaran uns 4-5 projectes per un import de 30.000 euros per projecte

  1. Millora socioeducativa dels centres d'alta o molt alta complexitat.
  2. El paper de les biblioteques escolars.
  3. Impuls de l'acompanyament, mesures i suports per a la inclusió de l'alumnat en situació de vulnerabilitat socioeconòmica o cultural.
  4. Estratègies de metacognició i retroalimentació per al desenvolupament competencial docent.
  5. Intervencions educatives des del marc del Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA).
  6. Analítiques d'aprenentatge i intel·ligència artificial aplicades a la personalització de l'educació.
  7. Estratègies i metodologies per desplegar els aspectes clau dels nous currículums en la pràctica educativa.
  8. Estratègies i metodologies que ajudin a millorar els resultats de les proves de final d'etapa, principalment en matemàtiques i llengua anglesa.

Els projectes, els materials i la resta de documentació s’ha de presentar almenys en llengua catalana. Els projectes de a línia B han de ser liderades per doctors/es que hagin obtingut el grau de doctor en el termini màxim de 10 anys abans de data 10/07/2023

Línia C: Aplicació d'evidències de recerca en centres educatius

Es subvencionarà un únic projecte amb un import de 150.000 euros. Qualsevol temàtica inclosa en la línia A o en la línia B.

Els projectes, els materials i la resta de documentació s’ha de presentar en català i anglès.

Els projectes presentats han de ser originals i no poden haver estat finançats per la Generalitat de Catalunya o altres administracions o entitats públiques o privades. Caldrà adjuntar a les sol·licituds el CV de tots els membres dels equips de recerca

El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 20 de setembre de 2023.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte amb la Florencia Nava (fnava@rectorat.url.edu) de l'Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible, i no més tard del 12 de setembre de 2023, per tal de gestionar la presentació de la sol·licitud.

+info:  Bases, Convocatòria, Models de documents

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_dep_educacio.png