XXXV Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual 2023

Consell de l'Audiovisual de CatalunyaEl Consell de l’Audiovisual de Catalunya convoca la XXXV edició dels Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual amb l’objectiu de premiar els treballs de recerca de qualitat sobre comunicació audiovisual.

Els treballs, que poden estar realitzats de forma individual o col·lectiva, han de complir els requisits següents:

  1. Han de ser treballs originals i inèdits que no hagin obtingut cap altre premi. El concepte inèdit no s'aplicarà a aquells treballs incorporats en repositoris públics d'institucions universitàries ni a les tesis per compendi.
  2. Les recerques que hagin rebut finançament, ho han de fer constar. Queden exclosos de la convocatòria aquells treballs que hagin rebut qualsevol tipus de finançament del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
  3. Estar escrits en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya o en anglès.
  4. Les recerques han de fer un ús no sexista ni estereotipat del llenguatge en la seva redacció.

Cal adjuntar una còpia del treball en format imprès i una còpia en format digital.

La dotació econòmica dels Premis CAC és de 5.000 euros bruts per al primer premi i de 2.000 euros bruts per al segon.

El termini de presentació de propostes finalitza el 9 d’octubre de 2023.

+info: Bases, Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_CAC_6.png