Convocatòria de 6 beques per a la realització de tesis doctorals

Fundación de Promoción de la Investigación Oriol‐Urquijo La Fundación de Promoción de la Investigación Oriol‐Urquijo convoca un concurs de mèrits per a la concessió de sis beques destinades a la realització de tesis doctorals, en les àrees de Filosofia i Lletres, Ciències Socials i Jurídiques i Teologia.

Les beques es concedeixen per un màxim de tres anys, són renovables anualment i es perceben en dotze assignacions mensuals, amb un import brut anual de 13.200 euros. Les persones beneficiàries que en el termini previst de 3 anys hagin finalitzat i dipositat la seva tesi d’acord amb la normativa universitària que els sigui d’aplicació, rebran un ajut addicional de 5.000 euros.

Les beques són incompatibles amb qualsevol altre ajut o remuneració estable i exigeixen dedicació exclusiva al projecte d’investigació.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’1 d’octubre i finalitzarà el 31 d'octubre de 2023.

+info: Bases i procediment de presentació

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_oriol-urquijo_2023.jpg