Ajuts a la creació de Càtedres Universitat-Empresa CHIP 2023

Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació DigitalEl Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha publicat la convocatòria d’ajuts per a la creació de Càtedres Universitat-Empresa CHIP 2023, destinades a la recerca i desenvolupament en microelectrònica, dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Els ajuts es destinaran a fomentar les tasques d’investigació, formació, divulgació i col·laboració publico-privada en disseny de microelectrònica i producció de semiconductors que generin un efecte multiplicador en el conjunt de l’economia espanyola.

Les àrees temàtiques definides per a les càtedres creades en el marc d’aquesta convocatòria  son les següents:

  1. Disseny de circuits de microelectrònica.
  2. Test i encapsulat de components i sistemes de microelectrònica.
  3. Nous materials i dispositius en l’àrea de microelectrònica.
  4. Processos tecnològics lligats a l’àrea de microelectrònica.

Les càtedres universitat-empresa estaran formades per una universitat que és la  beneficiaria de l’ajut i almenys una entitat del sector productiu, sense perjudici de la adhesió d’altres entitats addicionals.

L’import total de l’ajut serà com a màxim de 1.500.000 euros per a les Càtedres CHIP de universitats privades o 2.000.000 euros si existeixen col·laboradors internacionals de prestigi dins de la càtedra.

L’entitat del sector productiu obligatòriament haurà d’aportar almenys el 15 % de l’import total del projecte.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud, s’hauran de posar en contacte amb el Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació (jcondal@rectorat.url.edu) tan aviat com sigui possible.

El termini intern de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació  finalitza el 8 de setembre de 2023.

+info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_minist_asuntos_economicos_transformacion_digital_1.jpg