La Comissió Europea fomenta la recerca de les regions europees amb la convocatòria FP7 Regions

Capacities al VII Programa Marc La iniciativa del VII Programa Marc Regions del Coneixement  pretén enfortir el potencial de recerca de les regions europees. Amb aquest objectiu ha obert una convocatòria d’ajuts per a finançar projectes de recerca adreçats al desenvolupament d’ecotecnologies (basades sobretot en ciències de la vida) biotecnologies, la bioquímica i la construcció sostenible.

 

FP7 Regions vol donar suport al desenvolupament, al llarg d’Europa, de clústers de recerca que agrupin autoritats regionals, universitats, centres de recerca, empreses i d’altres grups d’interès. De fet, els consorcis hauran d’estar formats com a mínim per tres clústers de recerca regionals d’ almenys tres països europeus diferents. I els clústers han d’estar format com a mínim per tres tipus d’entitats legals:


  
-    Entitats legals dedicades a la recerca (universitats, centres de recerca,..)
-    Entitats empresarials (grans empreses i PIMES)
-    Autoritats regionals / locals (ajuntaments, agències,..)


Temàtica


Per la convocatòria de l’any 2009 els projectes hauran de desenvolupar la següent temàtica: Donar suport a la competitivitat econòmica, en particular a l’emergència de mercats líders, mitjançant la promoció  de l’ús sostenible dels recursos naturals i de l’entorn natural i humanitzat.

Aquest sector cobreix quatre subprogrames:


-    La gestió de l’aigua, en termes qualitatius i quantitatius
-    La gestió dels boscos, a través de nous mètodes que permetin l’ús energètic i industrial del terreny.
-    La gestió del sòl i la terra, tenint en consideració nous mètodes agrícoles, i permetent l’ús energètic i industrial de les plantes i collites i el desenvolupament urbà.
-    La gestió dels residus per augmentar la reconversió de productes d’alt valor.  

Els projectes hauran d’afavorir iniciatives innovadores i de plantejament transversal. A través dels subprogrames es vol afavorir l’emergència de 5 mercats líders a Europa: les energies renovables, els productes basats en el bio, la construcció sostenible, els teixits protectors i el reciclatge.El termini de presentació de sol•licituds s’acaba el 27 de gener de 2009. La persona de contacte d’aquesta convocatòria és Gisela Coromines (93 602 22 36).

 

+ info: Convocatòria FP7 Regions   / Altres convocatòries FP7