Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullMaria Rebeca Piernagorda Pérez (FPCEEB), Laia Mollà Cusí (FPCEEB) han defensat la seva tesi doctoral.

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna:

 • Autora: Maria Rebeca Piernagorda Pérez
 • Codirectora: Montserrat Prat Moratonas
 • Codirectora: Maria Reina Capdevila Sola
 • Tutor: Jorge Riera Romaní
 • Títol: Música a l'escola, per a què? Anàlisi de la incidència de l’Educació Musical en les competències cognitives, emocionals i socials de l’alumnat de primària
 • Data defensa: 08/05/2023
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/688244

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna:

 • Autora: Laia Mollà Cusí
 • Codirectora: Anna Maria Vilaregut Puigdesens
 • Codirector: Josep Lluís Matalí Costa
 • Títol: Validación y Aplicabilidad Clínica del Cuestionario de Evaluación de la Coparentalidad (CECOP) en diferentes estructuras familiares
 • Data defensa: 10/05/2023
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/688247
foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_279.png