Resolució de la convocatòria d’Ajuts a l’activitat de recerca del PDI de la URL per a l’any 2023

Universitat Ramon LlullResolta la Convocatòria d’ajuts a l’activitat de recerca del PDI de la URL 2023. Enguany s’han concedit 41 projectes de 93 sol·licituds presentades pel PDI de la URL.

L’acceptació de l’ajut s’haurà de formalitzar mitjançant la presentació del document normalitzat que s’ha facilitat a les persones beneficiàries, no més tard del 17 de maig de 2023. L’escrit anirà adreçat al vicerector de Recerca i Innovació de la URL i haurà d’estar signat per la persona sol·licitant, amb el vistiplau del responsable de recerca o càrrec equivalent del seu centre o institució federada. Es podrà enviar el document d’acceptació en format PDF amb les signatures digitals qualificades, o bé el document en paper, amb les signatures manuscrites originals.

La no presentació del document d’acceptació en el termini establert es considerarà una renúncia tàcita de l’ajut.

Es recorda que, segons estableix l’article onzè de la convocatòria, les persones beneficiàries hauran de presentar una memòria tècnica justificativa així com una justificació econòmica, com a molt tard el 31 de gener de 2024.

Amb el suport de:

+info: Resolució, Convocatòria

Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: