Convocatòria d’Ajuts a Projectes en Bioeconomia Forestal 2023

Fundació biodiversidadLa Fundación Biodiversidad ha publicat la convocatòria per a l’any 2023 d’ajuts a projectes de recerca transformadors que promoguin la bioeconomia, la transició ecològica, el repte demogràfic i la generació d’ocupació verda relacionats especialment amb ecosistemes forestals i la gestió forestal sostenible.

Totes les actuacions a finançar han de tenir caràcter integral, assegurant tant el desenvolupament de la component socioeconòmica com la conservació i millora dels entorns forestals, així com la disminució de la vulnerabilitat dels mateixos a incendis i altres pertorbacions com plagues, malalties o tempestes.

Els projectes s’iniciaran amb la data de la resolució de la convocatòria i com a màxim finalitzaran el 31/12/2025. El pressupost per projecte serà com a mínim de 100.000 euros i com a màxim de 2.000.000 euros.

Les sol·licituds es podran presentar de forma individual o en forma d’agrupació amb un nombre màxim de 6 entitats on una de les entitats farà de representant o coordinadora. Cada entitat podrà presentar com a màxim una sol·licitud com a entitat coordinadora.

El termini intern de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca de la URL finalitza el 28 de juny de 2023.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud, s’hauran de posar en contacte amb el Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació (jcondal@rectorat.url.edu) tan aviat com sigui possible.

+ info:  Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_biodiversidad_0.png