2a edició premis BASF-ICIQ en Innovació i emprenedoria

ICIQEls premis BASF-ICIQ en innovació i emprenedoria, que organitzen conjuntament BASF i l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ-CERCA), tenen per objectiu reconèixer la recerca que contribueixi o tingui el potencial de contribuir de forma substancial a la transferència del coneixement a Espanya i Portugal.

Es tindrà especial atenció als projecte alineats amb els reptes de la industria o de qualsevol ciència aplicada.

Els premis tenen 3 categories:

Premi BASF-ICIQ a la millor tesi doctoral en qualsevol ciència aplicada o en reptes de la industria/innovació

 • Aquest premi vol reconèixer la millor tesi de l’àrea de química defensada en un universitat de la península ibèrica, des de l’1 de gener de 2020 fins al tancament de la present convocatòria.
 • S’ha de tenir un mínim d’un article publicat en una revista científica reconeguda derivat de la tesis doctoral, en el que s’hagi fet constar la filiació a la universitat en qüestió.
 • El premi consistirà en un diploma i una dotació econòmica de 2.500 euros.

Premi BASF-ICIQ a la millor patent

 • Que l’empresa, centre públic de recerca, universitat o persona física inventora de l’esmentada patent tingui el seu domicili fisca a la península ibèrica.
 • Que l’esmentada patent estigui centrada dins d’un dels següents àmbits tecnològics: processos químics sostenibles, economia circular i valorització de residus i/o biomassa, aproximacions químiques a l’energia renovable o materials.
 • Que l’esmentada patent estigui ja publicada i presentada en els darrers 10 anys (per a patents d’OPIs i universitats) o en els darrers 5 anys (per a patents d’empreses).
 • El premi consistirà en un diploma i una dotació econòmica de 2.500 euros.

Premi BASF-ICIQ per a persones emprenedores

 • L’empresa ha d’estar constituïda com a persona jurídica amb ànim de lucre i tenir el domicili fiscal dins de la península ibèrica.
 • L’empresa ha d’haver iniciat la seva activitat a partir de l’1 de gener de 2018.
 • Ha de ser una petita o mitjana empresa, d’acord amb el que considera la Comissió Europea.
 • El premi consistirà en un diploma i una dotació econòmica de 4.000 euros.

El termini per a presentar candidatures en el format que s’indica a la convocatòria finalitza el 3 de maig de 2023 a les 14.00.

+info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_ICIQ_0.jpg