Premis Íñigo Álvarez de Toledo d’investigació en nefrologia

Fundación Renal Íñigo Álvarez de ToledoLa Fundació Renal Íñigo Álvarez de Toledo convoca la XXXV edició dels Premis Íñigo Álvarez de Toledo d’investigació bàsica i clínica en nefrologia, la XXIII edició dels Premis Íñigo Álvarez de Toledo al investigació nefrològica en infermeria i la I edició dels Premis de humanització de l’atenció sociosanitària de les persones amb malaltia renal.

Premis a la Investigació bàsica o experimental i a la Investigació clínica o aplicada:

Poden optar a aquests premis les persones amb el títol de llicenciat/da o de doctor/a de qualsevol de les titulacions relacionades amb les ciències de la salut, residents a Espanya i que hagin realitzat treballs de recerca inèdits o publicats durant l’any 2022 o 2023.

Aquests premis tenen una dotació econòmica de 10.000 euros.

Premis a la Investigació nefrològica en infermeria:

Poden optar a aquests premis els professionals que estiguin en possessió de la titulació oficial d’infermeria que siguin residents a Espanya i que hagin realitzat treballs de recerca inèdits o publicats durant l’any 2022 o 2023. L’activitat investigadora descrita s’haurà d’haver desenvolupat amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria.

Aquests premis tenen una dotació econòmica de 5.000 euros.

Premis de humanització de l’atenció sociosanitària de les persones amb malaltia renal:

Poden optar a aquests premis els professionals de les ciències de la salut, les ciències socials o qualsevol disciplina universitària relacionada que siguin residents a Espanya i que hagin realitzat treballs de recerca inèdits o publicats durant l’any 2022 o 2023. L’activitat investigadora descrita s’haurà d’haver desenvolupat amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria.

Aquests premis tenen una dotació econòmica de 5.000 euros.

El termini de presentació de candidatures, en format que s’indica a les bases, finalitza el 30 de juny de 2023.

+info: Bases Investigació bàsicaBases Investigació clínica, Bases Investigació en infermeria, Bases humanització del tracte al pacient

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_FRIAT_4.png