Convocatòria d’ajuts a l’activitat de recerca del PDI de la URL per a l’any 2023

Universitat Ramon LlullOberta la convocatòria d’Ajuts a l’activitat de recerca del personal docent i investigador de la URL per a l’any 2023, amb l’objectiu de fomentar la recerca d’excel·lència, tot finançant la recerca del PDI, àdhuc aquella que requereixi de la intensificació de l’activitat investigadora dels membres de l’equip.

Podran beneficiar-se d’aquests ajuts els membres del personal docent i investigador de la URL que compleixin els següents requisits:

 1. Estar en possessió del títol de doctor/a.
 2. Ser membre d’algun dels grups de recerca de la URL recollits en el Mapa de grups de recerca de la Universitat.
 3. Tenir un contracte laboral permanent amb alguna de les institucions federades de la URL, vigent i amb antiguitat mínima d’un any en el moment de la sol·licitud.
 4. Comptar amb el vistiplau de la seva institució per desenvolupar el projecte de recerca.

Les activitats finançades s’hauran d’executar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023 i hauran de tenir, orientativament, un pressupost comprès entre 5.000 i 25.000 euros. En general, caldrà comprometre un cofinançament mínim del 10% de l’import concedit i del 25% pels projectes liderats per un/a investigador/a membre d’un grup SGR amb finançament.

Es consideren objecte de finançament les següents accions:

 1. Cofinançament de despeses de personal investigador o de suport a la recerca que participi en el projecte.
 2. En cas d’actuacions que requereixin d’un període d’intensificació de l’activitat investigadora del PDI, despeses associades al personal docent substitut de l’activitat acadèmica del sol·licitant.
 3. Despeses associades a la mobilitat del personal investigador de la URL vinculat a la proposta.
 4. Despeses de la publicació dels resultats de la recerca, com són: despeses de preparació, traduccions, publicació en accés obert, despeses derivades de la publicació de resultats en congressos, etc.
 5. Despeses associades a l’accés a recursos electrònics, bases de dades bibliogràfiques i revistes electròniques.
 6. Despeses associades a la contractació de serveis necessaris per al correcte desenvolupament del projecte.
 7. Adquisició de material fungible. No s’admetrà material d’oficina, ni dispositius o material que tingui una vida útil més enllà de la durada del projecte. Tampoc s’admetran despeses de reparació d’equipament.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31 de març de 2023.

Els formularis de sol·licitud i priorització s’hauran de fer arribar en format MS Excel® a l’adreça electrònica vicerectorat.recerca@url.edu. Es pot demanar el formulari de sol·licitud i de priorització enviant un correu a la mateixa adreça electrònica.

Amb el suport de:

Departament de Recerca i Universitats

+info: Convocatòria

Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: