Projectes de Recerca i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb la Fundació “La Caixa”

La Gerència de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb la Fundació “la Caixa” publica una convocatòria de subvencions extraordinàries per a projectes de recerca científica.

La finalitat d’aquestes subvencions és generar recerca entorn als reptes urbans que té Barcelona com a ciutat i conurbació urbana, englobat dins de les següents temàtiques:

  • Salut comunitària.
  • Sostenibilitat i canvi climàtic.

En aquesta convocatòria 2023 només es podran presentar projectes impulsats per una agrupació de persones jurídiques. Les agrupacions hauran d’estar formades d’un mínim de tres persones jurídiques i com a mínim, dues institucions que tinguin la recerca com una de les seves activitats principals..

La convocatòria té una dotació econòmica total d’1 milió d’euros, que es repartiran entre els diferents projectes guardonats. Les subvencions tenen una quantia màxima de 150.000 euros per projecte.

El termini de presentació de projectes finalitza el 17 d’abril de 2023.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de contactar amb la Ruth Babington de l’Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@recerca.url.edu) tan aviat com sigui possible.

+info: Subvencions Ajuntament de Barcelona, Convocatòria, Bases, Sol·licitud, Memòria cientificotècnica, Pla viabilitat, Acords persones jurídiques, CV coordinadora, Declaració transparència, Procediment compte bancari, Tràmit seu electrònica

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_ajuntament_bcn_8.jpg