Ajuts per projectes de recerca en matèria d'afers religiosos (RELIG 2023-2024)

AGAUREl Departament de Justícia, a través de l'AGAUR, ha publicat la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en matèria d'afers religiosos per a l’any 2023-2024 (RELIG 2023-2024).

D'acord amb les bases, en aquesta convocatòria es consideren subvencionables els projectes de recerca que versin sobre algun dels temes inclosos en els àmbits de recerca que s'indiquen a continuació:

  1. El compliment del dret a la llibertat religiosa a Catalunya i la seva gestió pública. Reptes i recomanacions.
  2. Foment de la llengua catalana en l'àmbit religiós com a element de cohesió social.
  3. El diàleg interreligiós i interconviccional en l'àmbit de l'acció comunitària.
  4. Participació de les comunitats religioses en una cultura pública comuna.
  5. Religió, comunicació i ús de xarxes socials.
  6. Religió, perspectiva de gènere i feminismes.
  7. El dret a la llibertat religiosa: ciutadania, convivència i pluralisme.
  8. Religió, democràcia i actitud davant les minories.

Són prioritaris els projectes relacionats amb els apartats a, b, c i d.

L'equip de recerca ha de tenir la composició següent:

  1. Un mínim de quatre investigadors (dos que siguin doctors), dos dels quals, com a mínim, han de tenir dedicació completa al projecte i han d'estar vinculats estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca.
  2. La resta de l'equip pot tenir la composició següent: personal vinculat contractualment o estatutàriament als beneficiaris, becaris, personal contractat predoctoral o postdoctoral amb credencial o personal tècnic de suport a la recerca, que pot formar part de l'equip sempre que tingui un caràcter investigador.

L'import per ajut serà d'entre 10.000 i 16.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 20 de març de 2023.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte amb la Florencia Nava (fnava@rectorat.url.edu) de l'Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible, i no més tard del 13 de març de 2023, per tal de gestionar la presentació de la sol·licitud.

+info: ConvocatòriaBasesAnnex, Guia AGAUR

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_21.png