Ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres i professorat de secundària (ARMIF 2023)

AGAURL’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres i professorat de secundària (ARMIF 2023).

L’objectiu de la convocatòria és finançar projectes de recerca que aportin evidències sobre canvis estratègics i de millora pilotats o introduïts en els graus d'educació infantil i educació primària de les universitats catalanes participants en el Programa MIF, de millora i innovació en la formació de mestres (MIF), i de les universitats catalanes participants en el Programa de millora del màster de secundària, programes impulsats pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

Els projectes es dividiran en tres modalitats en funció dels estudis de formació inicial a què s’adrecin les propostes estudiades:

  • La Modalitat A: Per a projectes que estudiïn la millora de la formació inicial de mestres d’educació infantil i primària. Un màxim de 25 membres de, com a mínim, 2 universitats del Programa MIF amb el compromís de dur a terme les activitats de manera paritària entre les universitats participants.
  • Modalitat B: Per a projectes que estudiïn aspectes transversals, per la millora de la formació inicial de docents d’educació primària i secundària de manera conjunta. Un màxim de 25 membres de, com a mínim, 2 universitats del Programa MIF i del PmMUFPS
  • Modalitat C: Per a projectes que incideixin la millora de la formació inicial de professorat de secundària. Un màxim de 25 membres de, com a mínim, 2 universitats del PmMUFPS.

El termini d'execució dels projectes i de la despesa començarà a comptar a partir de la data de resolució definitiva dels ajuts i acabarà el 31 de març de 2025.

L'import global de la convocatòria és de 400.000 euros, repartits entre les tres modalitats (200.000 euros modalitat A; 100.000 euros modalitat B; 100.000 euros modalitat C). La dotació per projecte és d’un import màxim de 25.000 euros.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte el més aviat possible amb la Florencia Nava de l'Oficina de Recerca i Innovació (fnava@rectorat.url.edu), per tal de planificar el procediment de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 17 de març 2023.

+info: ConvocatòriaBases, Guia resum, Sol·licitud

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_20.png