Premis Fundació Banc Sabadell a la Recerca Econòmica, a la Recerca Biomèdica i a les Ciències i a l’Enginyeria 2023

Fundació Banc SabadellLa Fundació Banc Sabadell ha obert una nova convocatòria dels seus Premis a la Recerca Econòmica, a la Recerca Biomèdica i a les Ciències i a l’Enginyeria, Sostenibilitat marina i Disseny per al 2023.

1. Premi Fundació Banc Sabadell a la Recerca Econòmica 2023

L’objectiu del premi és el de reconèixer el treball del personal investigador de nacionalitat espanyola en els camps del coneixement econòmic, empresarial i social, i contribuir a l’anàlisi i la formulació d’alternatives que promoguin el benestar social.

Les persones candidates hauran de ser proposades per personal investigador, universitats, centres acadèmics i d’investigació, fundacions, empreses i altres institucions tant nacionals com internacionals.

Podrà optar al premi el personal investigador de nacional espanyola de fins 40 anys a 31 de desembre de 2022. Aquesta edat podria ser ampliada fins a un màxim d’un any per cada fill/a quan s’hagin produït interrupcions a la carrera professional per permís de naixement.

La dotació econòmica del premi és de 30.000 euros. Les propostes aniran acompanyades del CV del candidat i de tota la documentació complementària que es consideri oportuna.

2. Premi Fundació Banc Sabadell a la Recerca Biomèdica 2023

L’objectiu del premi és el d’incentivar i reconèixer el treball del personal investigador en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut.

Les persones candidates han de ser proposades per persones vinculades a universitats, hospitals o centres de recerca.

Podrà optar al premi el personal investigador de fins a 42 anys a 31 de desembre de 2022, de qualsevol nacionalitat que porti un mínim de tres anys continuats realitzant una tasca de recerca a Espanya i que hagin centrat els seus treballs en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut. Aquesta edat podria ser ampliada fins a un màxim d’un any per cada fill/a quan s’hagin produït interrupcions a la carrera professional per permís de naixement.

La dotació econòmica del premi és de 50.000 euros. I les propostes constaran d’una carta de presentació de la persona que proposi, el CV de la persona candidata (de màxim 5 pàgines) en format PDF i la documentació del treballs de recerca desenvolupats més rellevants (màxim 10).

3. Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l’Enginyeria 2023

L’objectiu del premi és el d’incentivar i reconèixer el treball del personal investigador en el camp de les Ciències i l’Enginyeria.

Les persones candidates han de ser proposades per persones vinculades a universitats o centres de recerca.

Podrà optar al premi el personal investigador de fins a 42 anys a 31 de desembre de 2022, de qualsevol nacionalitat que porti un mínim de tres anys continuats realitzant una tasca de recerca a Espanya . Aquesta edat podria ser ampliada fins a un màxim d’un any per cada fill/a quan s’hagin produït interrupcions a la carrera professional per permís de naixement.

La dotació econòmica del premi és de 50.000 euros. I les propostes constaran d’una carta de presentació de la persona que proposi, el CV de la persona candidata (de màxim 5 pàgines) en format PDF i la documentació del treballs de recerca desenvolupats més rellevants (màxim 10).

4. Premi Fundació Banc Sabadell a la Sostenibilitat Marina

L’objectiu d’aquest premi és impulsar el desenvolupament sostenible (ambiental, social i econòmic) sobre la base de la tecnologia i el coneixement.

L’activitat investigadora premiada haurà d’acreditar la seva incidència en: — Increment o preservació de la biodiversitat. — Reducció/contenció de la contaminació. — Mitigació/reducció del canvi climàtic. I mostrar evidències tangibles de la transferència de coneixements científics en aplicacions que fomentin el desenvolupament econòmic sostenible.

Els candidats/es han de ser proposats per persones vinculades a universitats o centres de recerca.

Els candidats/es hauran de complir els següents requisits acumulatius: investigadors/es de fins a 42 anys (a 31 de desembre de 2022) de qualsevol nacionalitat que portin un mínim de tres anys continuats realitzant la seva activitat en un centre espanyol. Aquesta edat podria ser ampliada fins a un màxim d’un any per cada fill/a quan s’hagin produït interrupcions a la carrera professional per permís de naixement.

La dotació econòmica del premi és de 30.000 euros. Cada proposta haurà de constar de: una carta de presentació de la persona que proposa al candidat/a, en format PDF, el cv del candidat/a, en format PDF, en un màxim de 5 pàgines, un únic document que inclogui informació de les aportacions més destacables en l’àmbit de la sostenibilitat marina.

5. Premi - Disseny Fundació Banc Sabadell - ANFACO

L’objectiu d’aquest premi és reconèixer i fomentar el talent creatiu de joves dissenyadors i mostrar així els seus treballs. El disseny guanyador s'utilitzarà per estotjar les llaunes que s'empren en la campanya de promoció de consum de conserves de peix i marisc, anomenada "Cata la Lata", durant l’any vinent.

Poden participar a concurs dissenyadors/res o estudiants de disseny de qualsevol nacionalitat, menors de 35 anys a data 31/12/2023, que hagin cursat estudis de disseny i/o art a  qualsevol escola de disseny d’Espanya.

Caldrà enviar la documentació, en espanyol o en anglès, a través de la pàgina web de la Fundació Banc Sabadell.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 31 de març de 2023.

Les persones interessades en aquesta convocatòria poden posar-se en contacte amb la Florencia Nava (fnava@rectorat.url.edu) de Oficina de Recerca i Innovació.

+ info: Premis Banc Sabadell

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_sabadell.png