Premi a la Recerca Fundació Jesús Serra

Fundación Jesús SerraLa Fundació Jesús Serra convoca la 5a edició del Premio a la Investigación Fundación Jesús Serra amb la finalitat de reconèixer l’excel·lència i el nivell de recerca desenvolupat per personal investigador dels camps de la nutrició i l’alimentació amb impacte en la salut, en els àmbits de recerca bàsica i recerca clínica.

El premi està dirigit a investigadors i investigadores de fins a 45 anys, amb una experiència investigadora a Espanya d’un mínim de tres anys, i vinculats a un centre de recerca o universitat espanyola. Les persones candidates hauran de ser proposats per persones vinculades a les universitats, hospitals o centres de recerca a Espanya.

El premi té una dotació econòmica de 35.000 euros bruts per a cada categoria i s’hauran de dedicar a la recerca premiada.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 5 de maig de 2023.

Els Centres URL amb interès en presentar una candidatura s’hauran de posar en contacte amb l’Oficina de Recerca i Innovació (vicerectorat.recerca@url.edu) el més aviat possible per tal de gestionar la presentació de la documentació.

+info: Pàgina web del premi, Bases

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_Jesus_Serra_4.jpg